Meditationsgudstjenester i Sct. Peders kirke, Slagelse

Jeg medvirker ved stillegudstjenester med meditation i Sct. Peders kirke.

Hensigten med meditationsgudstjenesterne er at fremme en indre stilhed og opmærksomhed,
så vi bliver åbne for Guds nærvær og lyttende.

De er bygget op omkring den bibeltekst, vi mediterer over, og nadverfællesskabet.
De henter inspiration i traditionen fra Taizé fællesskabet og deres meditative sange, som er lette at lære og huske.
De foregår i et tempo, som fremmer eftertanke og fordybelse.
De foregår i en kirke stemningsfuldt oplyst af mange levende lys.
Både under og efter gudstjenesten er der rig lejlighed til personlig andagt.

korset r

Meditationsgudstjenesterne har et enkelt forløb,
som alle kan følge med i:

Stille musik (mulighed for lystænding)
Salme
Læsning af bibelsk salme
Taizé sang
Læsning af evangelietekst og efterfølgende meditation
Taizé sang
Nadver (altergang)
Velsignelsen
Taizé sang
Stille musik

Meditationsgudstjenester 2017-18

Meditatiosgudstjenesterne for 2017-18 forventes planlagt og offentligt i september 2017

Meditationsgudstjenester 2016-17

Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 i Sct. Peders kirke. Tema: Hvad høster Gud i vore liv?
Meditation over Jesu lignelse om sædemanden og hans høst.
                                                                                        
Bibeltekst: Markus 4,1-9.

Onsdag den 23. november kl. 19.30 i Sct. Peders kirke. Tema: Vore prioriteringer.
Meditation over Jesu besøg hos søstrene Martha og Maria. 
                                                                                        Bibeltekst: Lukas 10,38-42.

Onsdag den 18. januar kl. 19.30 i Sct. Peders kirke. Tema: Hvad skal vi bede om?
Meditation over Fadervor. Hvorfor er netop disse bønner så væsentlige?
                                                                                       
Bibeltekst: Mattæus 6,9-15.

Onsdag den 15. marts kl. 19.30 i Sct. Peders kirke. Tema: Jesu fristelser og vore.
Meditation over Jesu fristelser i ørkenen. Var de unikke for Jesus, eller kan de hjælpe os til at gennemskue
vore egne fristelser?                                                          
Bibeltekst: Mattæus 25,14-30.

Onsdag den 17. maj kl. 19.30 i Sct. Peders kirke. Tema: Også den, som har svigtet, kan Gud bruge.
Meditation over Jesu møde med Peter, efter Peter havde fornægtet nogensinde at have kendt Jesus.
                                                                                        Bibeltekst: Johannes 15,1-11.

Alle er meget velkomne til meditationsgudstjenesterne.