Meditationsgudstjenester i Sct. Peders kirke, Slagelse

Jeg medvirker ved stillegudstjenester med meditation i Sct. Peders kirke.

Hensigten med meditationsgudstjenesterne er at fremme en indre stilhed og opmærksomhed,
så vi bliver åbne for Guds nærvær og lyttende.

De er bygget op omkring den bibeltekst, vi mediterer over, og nadverfællesskabet.
De henter inspiration i traditionen fra Taizé fællesskabet og deres meditative sange, som er lette at lære og huske.
De foregår i et tempo, som fremmer eftertanke og fordybelse.
De foregår i en kirke stemningsfuldt oplyst af mange levende lys.
Både under og efter gudstjenesten er der rig lejlighed til personlig andagt.

korset r

Meditationsgudstjenesterne har et enkelt forløb,
som alle kan følge med i:

Stille musik (mulighed for lystænding)
Salme
Læsning af bibelsk salme
Taizé sang
Læsning af evangelietekst og efterfølgende meditation
Taizé sang
Nadver (altergang)
Velsignelsen
Taizé sang
Stille musik

 

Meditationsgudstjenesterne holder pause i efteråret 2017

Istedet bliver der

3 onsdagsaftener om meditation i november i Sct. Peders sognegard:

Onsdag den 1. & 15. & 29. november kl. 19.00
Vi kommer bl.a. rundt om følgende emner:
Vore forestillinger om Gud og vor selvopfattelse.
Tillidsfuld tro og fællesskab.
Hvordan lytter jeg indefter og får kontakt med mit sind?
Hvorfor har vi brug for kontakt og fællesskab med Gud?
Kontakt med Gud gennem bøn og meditation.
Meditation i dagligdagen: Det kærlige tilbageblik.
Meditation over bibelske fortællinger.
Jesusbønnen og kontemplativ bøn.
Aftenerne vil foregå som en blanding at undervisning og tvangsfri samtale. Hver aften slutter med en meditation.

Alle er meget velkomne til aftenerne om kristen meditation.