Bibel og meditation

Bibelen indeholder beretninger om Guds åbenbaring af sig selv for os gennem profeterne og især gennem hans Søn Jesus Kristus og beretninger om menneskers erfaringer med Gud. Vort kendskab til Gud og vor tro på Gud bygger på Bibelens beretninger. Derfor indgår Bibelens beretninger i starten altid i mediterende bøn, for mange af Bibelens beretninger er en uovertruffen hjælp til at fokusere på Gud og blive nærværende hos ham.

Når vi mediterer over et afsnit fra Bibelen, typisk en episode fra Jesu liv eller en af hans lignelser, så søger vi at opnå 3 ting:

  1. Vi søger at lytte os ind til, hvad Jesus vil lære os om Gud og vort forhold til ham.
  2. Vi spejler os selv og vort liv i den bibelske fortælling med bøn om, at Helligånden vil hjælpe os til at se os selv, som Gud ser os.
  3. Vi søger at samle al vor opmærksomhed om Gud eller Jesus og lade os drage helt ind i hans nærvær.

Når vi mediterer på denne måde over en bibelsk fortælling, vil vore meditationer blive indbyrdes meget forskellige farvet af vores eget liv. De vil ofte være kærligt afslørende, det gør dem så berigende. Vi søger i bibelmeditation ikke en dybere objektiv forståelse af, hvad der skete, dengang den bibelske fortælling blev til, men vi søger at gøre os selv lydhøre for Helligåndens individuelle, personlige vejledning af os hver især gennem mødet med den bibelske fortælling.

Senere læser vi ikke altid et afsnit af Bibelen som indledning til mediterende bøn, men den indsigt og tro, som vi har fået gennem Bibelen, den vil altid styre vor søgen efter kontakt med Gud i kristen meditation. I mediterende bøn søger vi først og fremmest samvær og fællesskab med Gud og dernæst Helligåndens vejledning for vor tro og liv.

Et meditationsforløb kan tilrettelægges enten med udgangspunkt i en række bibeltekster, der omhandler væsentlige sider af vor tro til Gud. Eller det kan tilrettelægges med udgangspunkt i en problemstilling i dit liv, som du søger Guds vejledning for, idet du eller din vejleder vælger bibeltekster, der belyser problemstillingen. F.eks. beretninger om situationer i Jesu liv eller andre troendes liv, som du kan spejle dig i, og som Gud ved sin Helligånd kan tale personligt igennem til dig. Der er stor forskel på alene at forholde sig intellektuelt til sådanne beretninger og så at meditere sig ind i dem under Helligåndens vejledning.