Det kærlige tilbageblik

Det kærlige tilbageblik på dagen er godt at begynde med, hvis du ikke har erfaring med bibelmeditation. I bibelmeditation søger vi at leve os ind i det, vi hører om Jesus ved at se det for os. Det kan være svært at se noget for sit indre blik, som vi ikke selv har oplevet, men kun har hørt om. Men vores egen dag har vi selv oplevet. Derfor er det kærlige tilbageblik på dagen en god optræning i at se noget for sit indre blik. Men det kærlige tilbageblik på dagen er langt mere end det.

Ignatius af Loyola, som var en stor vejleder i bibelmeditation, og som også har inspireret til det kærlige tilbageblik på dagen, han skriver, at hvis vi ikke har tid både til bibelmeditation og til det kærlige tilbageblik på dagen, så skal vi vælge det sidste. Det kærlige tilbageblik på dagen er det vigtigste, for det giver os over tid en uvurderlig føling med, hvordan vores kontakt og fællesskab med Gud er og udvikler sig. Det kærlige tilbageblik på dagen behøver ikke at vare mere end 10-15 minutter.

I det kærlige tilbageblik på dagen, gennemgår vi dagen eller døgnet sammen med Gud, beder om hans lys over det og søger at erkende Guds nærvær i vore liv og vor egen opmærksomhed overfor Gud og hans gode vilje med os i løbet af dagen. Det kærlige tilbageblik er også en uvurderlig hjælp til at vokse i selverkendelse og forståelse af os selv, til at blive transparente for os selv.

Det kærlige tilbageblik blev tidligere kaldt for samvittighedseksamen (eksamen kommer fra latin og betyder oprindelig både undersøgelse og prøve). Det udtryk fører i dag let til den misforståelse, at Gud snarere er en dømmende Gud end en kærlig Far, der gerne vil tage hånd om sine børn og lede dem den bedste vej gennem livet. Derfor kaldes denne meditation over dagen nu det kærlige tilbageblik på dagen, og derfor er det godt at begynde det med at rette sin opmærksomhed på Guds kærlighed og velsignelse.


Det kærlige tilbageblik indeholder 5 punkter:

1. Hvornår følte du dig i dagens løb mest i kontakt med Gud og mest velsignet af Gud? Begynd med at takke Gud for den kærlighed, du oplever, han har vist dig i dag.

2. Bed Gud om at være dig nær og vejlede dig og give dig klarsyn og frimodighed i dit tilbageblik på dagen, så du må se den med hans øjne.

3. Se sammen med Gud tilbage på dagen afsnit for afsnit.
Hvordan følte jeg mig til mode, da jeg begyndte denne dag?
Hvilke forventninger havde jeg til en ny dag i mit liv, en ny dag sammen med Gud?
Hvem eller hvad har bragt mig glæde og gjort mig taknemlig mod Gud?
Hvad har voldt mig smerte og måske anfægtet mig?
Hvad har bragt mig nærmere til Gud i dag?
Hvad har fjernet mig fra Gud i dag?
Er der noget, som jeg har forsømt eller gjort forkert?

4. Bed Gud om tilgivelse for det, du oplever, at du har forsømt eller gjort forkert i løbet af dagen.

5. Se sammen med Gud frem på den kommende dag og bed Gud om hjælp til ikke at gentage dine fejl og forsømmelser. Bed ham vejlede dig og give dig indsigt og styrke til at leve efter hans vilje til hans ære og til gavn og glæde for dine medmennesker og dig selv.

Afslut gerne med at bede Fadervor.


Det kærlige tilbageblik på dagen kan praktiseres om aftenen eller på et andet belejligt tidspunkt. Vore dage er forskellige, nogle dage har vi måske mest brug for at fordybe os i et eller to af punkterne og gå let hen over resten. Når vi praktiserer det regelmæssigt, finder vi efterhånden sammen med Gud en personlig måde at gøre det på. Praktiserer vi det kærlige tilbageblik om aftenen, kan punkt 5 også gemmes til om morgenen næste dag. Ovenstående skal opfattes som en fleksibel vejledning i det kærlige tilbageblik.