Meditationsgudstjenester i Sct. Peders kirke, Slagelse

Jeg har fra 2005-2017 medvirket ved stillegudstjenester med meditation i Sct. Peders kirke.

Hensigten med meditationsgudstjenesterne er at fremme en indre stilhed og opmærksomhed,
så vi bliver åbne for Guds nærvær og lyttende.

De er bygget op omkring den bibeltekst, vi mediterer over, og nadverfællesskabet.
De henter inspiration i traditionen fra Taizé fællesskabet og deres meditative sange, som er lette at lære og huske.
De foregår i et tempo, som fremmer eftertanke og fordybelse.
De foregår i en kirke stemningsfuldt oplyst af mange levende lys.
Både under og efter gudstjenesten er der rig lejlighed til personlig andagt.

korset r

Meditationsgudstjenesterne har et enkelt forløb,
som alle kan følge med i:

Stille musik (mulighed for lystænding)
Salme
Læsning af bibelsk salme
Taizé sang
Læsning af evangelietekst og efterfølgende meditation
Taizé sang
Nadver (altergang)
Velsignelsen
Taizé sang
Stille musik