Jesus og kvinden ved kilden
Johannes 4.1-26

1. meditation:

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.

• Begynd med at se Jesus for dig, som han sidder ved brønden udenfor landsbyen. Hvordan ser han ud, hvad udstråler han? Hvordan er han klædt? Hvordan ser brønden og omgivelserne ud?

• En kvinde kommer hen imod brønden bærende på en vandkrukke. Hvordan ser hun ud? Hvordan reagerer hun, da opdager Jesus?

• Hvor er du selv? Er du iagttager på afstand eller oplever du, at du selv er tilstede sammen med kvinden og Jesus?

• Jesus indleder en samtale med hende og beder hende om noget at drikke. – Hvordan oplever du, at kvinden reagerer på Jesu bøn om at få noget at drikke? Glad, frygtsomt, overrasket eller?
Hvordan ville du selv opleve det, hvis Jesus beder dig om at gøre ham en tjeneste?

• Jesus siger til hende: "Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem der siger til dig: giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand."
Hun forstår det ikke, så uddyber Jesus det: "Den der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv." – Forstår hun Jesu svar? Hun fornemmer at det er noget godt og beder Jesus om at give hende dette livgivende vand. – Prøv om du stadig kan "se" hende for dig og fornemme, hvordan hun oplever kontakten med Jesus.

• Med sit spørgsmål efter hendes mand røber Jesus, at han kender hendes liv. Hvordan føler hun sig tilpas ved at Jesus gennemskuer hende? Hvordan har du det med tanken om, at Jesus også gennemskuer os?

• Hun spørger Jesus, hvor hun kan møde Gud og tilbede ham, og Jesus svarer: "Gud er Ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed." – Bed Jesus vise dig, hvad det betyder konkret i dit liv, hvordan du skal tilbede Gud i ånd og sandhed.

• Lad din meditation munde ud i et stille kærlighedsfyldt samvær med Jesus

Det indre kildevæld

2. meditation:

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Jesus taler i Joh. 14,23 om vort indre, vort hjerte som en bolig for Gud Fader og ham selv. Vend tilbage til Jesu billede af dit indre, dit hjerte som en bolig med et kildevæld, hvor Helligånden, kærlighedens Ånd, kan vælde op som levende vand og gøre dit liv frugtbart. Prøv at se billedet for dig.

• Bed Jesus komme til dig, se ham komme, inviter ham indenfor.

• Et kildevæld gør sine omgivelser frugtbare. Men ligesom et kildevæld i naturen kan blive tilstoppet af skidt, således kan også vort hjertes indre kildevæld tilstoppes.
Bed Jesus vise dig, om noget i dit liv tilstopper dit hjertes indre kildevæld, så Guds Ånd ikke kan komme ind og fylde dig fuldt ud? Giv dig tid til at opfatte, hvad Jesus måtte vise dig.

• Bed Jesus om at rense dit indre kildevæld, så dit liv bliver mere frugtbart.

• Forbliv en tid i Jesu nærhed lydhør for, hvad han vil sige til dig, og modtagelig for hans kærligheds Ånd.