Jesu lignelse om den barmhjertige samaritan
Lukas 10, 25-37

Indledende forklaring:
Den lovkyndige er både teolog og jurist, idet religion og samfundslovgivning var uadskillelige hos jøderne dengang. Den lovkyndige mente, at Jesu forkyndelse om vilkårene for at få evigt liv med Gud var falsk. Jesus så efter hans opfattelse på den ene side bort fra mange af Moselovens bud, når han henviste til det dobbelte kærlighedsbud som en sammenfatning af Guds vilje, og på den anden side undlod han at forklare (afgrænse), hvem der er ens næste.
Derfor prøver den lovkyndige at trænge Jesus op i en krog Jesus med sit spørgsmål. Men Jesus undviger og stiller et modspørgsmål. Den lovkyndige svarer med Jesu egne ord og tilføjer kritisk: Hvem er så min næste? Det spørgsmål besvarer Jesus med sin lignelse om den barmhjertige samaritaner. Det samaritanske nabofolk var foragtet og forhadt af de fleste jøder.

Meditation
• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.

• Se den lovkyndige og Jesus stående overfor hinanden med mange tilhørere siddende omkring dem. Den lovkyndige har lige spurgt Jesus: "Hvem er så min næste?"  Hvordan ser den lovkyndige og Jesus ud? Hvordan er atmosfæren mellem dem og stemningen blandt tilhørerne?

• Jesus fortæller om en jødisk handelsrejsende, der på vej gennem de øde områder mellem Jerusalem og Jeriko bliver overfaldet af røvere. Prøv om du kan se overfaldet for dig – hvordan ser den handelsrejsende og røverne ud? Hvad sker der?

• Røverne udplyndrer den handelsrejsende, stikker af og lader ham ligge bevidstløs. Kan du se det for dig?

• Hvor er du selv henne? Betragter du overfaldet på sikker afstand – eller…? Hvordan påvirkes du af det, du ser for dig?

• Først kommer en præst ridende forbi den overfaldne. Han skal til Jerusalem for at gøre tjeneste ved templet. Hvis han har rørt ved en død, må han ikke gøre tjeneste de næste 14 dage. Prøv at se ham for dig, hvilke overvejelser gør han sig, da han får øje på den bevidstløse mand, hvilke følelser vækker han i ham? Hvad ville du have gjort i hans situation?

• Derefter kommer en levit (en tempeltjener) forbi. Han skal også til Jerusalem for at udføre sin tjeneste og må heller ikke have rørt ved lig i 14 dage. Prøv at se ham for dig, hvilke overvejelser gør han sig, da han får øje på den bevidstløse mand, hvilke følelser vækker han i ham? Hvad ville du have gjort i hans situation?

• Til sidst kommer en samaritansk handelsrejsende forbi. Han stopper op og nærmer sig den overfaldne og opdager, at han er i live. Trods faren for røveriske overfald vover han at forbinde hans sår og lægge ham op på sit ridedyr og gående ved siden af at bringe ham den lange vej til den næste kro. Prøv om du kan se ham for dig, hvilke overvejelser gør han sig, da han får øje på den bevidstløse mand og tager sig af ham, hvilke følelser vækker han i ham? Hvad ville du have gjort i hans situation?

• Er der nogen af personerne i lignelsen eller omkring Jesus, som du føler dig beslægtet med?

• Jesus slutter med at spørge: "Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt røveres hænder?" – Den lovkyndige havde spurgt: Hvem er så min næste, dvs. hvem skal jeg tage mig af, hvor går grænsen for mine forpligtelser. – Jesus ser situationen fra den modsatte side og spørger: Hvem viste sig som en næste for den overfaldne? Hvorfor gør han det?

• Lad din meditation munde ud i en samtale med Jesus om de tanker og følelser, hans lignelse har fremkaldt i dig.