Reflekterende meditation

Nogle bibeltekster som Paulus breve og de fleste af Gammel Testamentes salmer egner sig kun til reflekterende meditation. Andre, som beretter om en begivenhed f.eks. fra Jesu liv eller indeholder et billede som Jesu lignelser, egner sig også til visualiserende meditation (se senere afsnit).

Når du vil meditere, så vælg først den bibeltekst, du vil meditere over. Det er langt fra alle bibeltekster, der egner sig til at meditere over. Vælg en, som handler om vores forhold til Gud eller vores forhold til hinanden. Den skal helst ikke være længere, end at du kan huske det væsentlige udenad efter at have læst den langsomt 3 gange.

Begynd din meditation med i en kort bøn til Gud at fortælle om din længsel efter at være til stede i fællesskabet med ham, og hvad du ønsker dig af ham i meditationen. Læs dernæst bibelteksten langsomt og eftertænksomt, indtil du i hovedtræk kan huske den udenad.

Vær derefter stille mindst 10 minutter, medens du lytter indad efter de spontane tanker, associationer og følelser, som dukker op i dit indre. Søg medens du lytter indad at fastholde fokus på Gud og bevidstheden om, at du er i hans nærhed. Du skal ikke fokusere på teksten, for så begynder du at tænke over betydningen, men du skal lade teksten lede din opmærksomhed hen til Gud og dit forhold til ham og så bare afslappet lade det komme indefra, som måtte komme. Læg mærke til dine tanker, associationer og følelser omkring teksten og dit forhold til Gud. Og hvis der ikke kommer noget, men bibelteksten blot hjælper dig til at fastholde opmærksomheden hos Gud, så er det helt fint, for det er det vigtigste. Hvis dine tanker undervejs fører dig andre steder hen, så kan det være en hjælp at vende tilbage til bibelteksten og igen lade den lede din opmærksomhed hen til Gud.

Når din stille lytten indad er til ende, er det godt at afslutte meditationen med en samtale med Gud om de tanker, associationer og følelser, der er dukket op i dig. Måske begynder samtalen allerede spontant undervejs.

Somme tider er det meget let at fastholde opmærksomheden på Gud og være åndeligt nærværende hos ham, at bibelteksten virker forstyrrende. Så lad den glide i baggrunden. Somme tider overvældes vi af en længsel efter bare at være hos Gud og tilbede ham ud fra vort hjertes dyb. Da glider den mediterende bøn over i kontemplation.

Mange finder det gavnligt efter meditationen at føre en kort dagbog over de tanker, associationer og følelser, der er dukket op undervejs. Nar man ser tilbage og læser sine notater efter en længere række af meditationer, bliver nogle mønstre og sammenhænge ofte synlige, som giver en nyttig indsigt i en selv og ens relation til Gud og andre mennesker.

Den næste side indeholder min reflekterende meditation over Fadervor. Under meditationsinspirationer finder du en vejledning til reflekterende bøn med afsæt i Fadervor.