Åndelig vejledning

Den form for åndelig vejledning, jeg her vil omtale og tilbyder, er inspireret af Ignatius af Loyola, Jesuiterordenens stifter, som også er en stor læremester i visualiserende bibelmeditation. Den tilbydes personer, som gennem mediterende bøn eller på anden måde søger at være opmærksomme på Guds tilstedeværelse i deres liv og på, hvordan Gud søger at kommunikere til dem og vejlede dem. Åndelig vejledning er en støtte til at gøre dette.

Åndelig vejledning er lige nu et modebegreb. Når noget bliver et modebegreb, bliver det brugt bredt og bliver således ofte hurtigt til et tåget og uklart begreb. Nogle kalder undervisning i kristendom for åndelig vejledning, andre kalder sjælesorg for åndelig vejledning. Ingen af delene er efter min opfattelse åndelig vejledning.

En underviser formidler viden og ved forhåbentlig mere om emnet end eleven og har derigennem en vis autoritet. En sjælesørger trøster og opmuntrer et menneske, som oplever sig i en vanskelig situation, det ikke kan klare alene. I den situation er der ofte behov for, at sjælesørgeren optræder med en tryghedsgivende autoritet, som den anden kan læne sig op ad. Begge dele er værdifulde, når der er behov for det.

Det er anderledes med en åndelig vejleder. En åndelig vejleder må aldrig blive en autoritet for den person, han vejleder. En åndelig vejleders rolle er at støtte konfidenten (den, der søger vejledning), til selv at blive opmærksom på Guds tilstedeværelse i sit liv og på, hvordan Gud søger at kommunikere til ham og vejlede ham. Den åndelige vejleders rolle er at være en aktiv lytter og gennem opklarende og opmærksomhedsskabende spørgsmål at inspirere og støtte konfidenten til selv at erkende Guds nærvær og kommunikation med ham/ hende, til selv at lytte til Gud.

Den åndelige vejleders rolle er således nærmest en jordemoderrolle. Derfor bruges begreberne åndelig vejledning og åndelig ledsagelse ofte i flæng. Den åndelige vejleder ledsager konfidenten på hans/ hendes åndelige vandring.

Som nævnt på siden om åndeligt liv og kriser, så kommer alle vi, som søger at leve et åndeligt liv, ud for situationer og perioder på vores åndelige vandring, hvor vi går i mørke og har svært ved at finde orienteringen. Specielt i disse perioder er det en stor støtte at have en åndelig vejleder/ ledsager, som har gået vejen selv og har samlet erfaring og således med indlevelse kan forstå min situation.