Retræter 

Mange oplever det vanskeligt at få ro og tid hjemme til begynde at meditere regelmæssigt. Der er så mange forpligtelser og så meget, der kalder på ens opmærksomhed. En retræte er en rigtig god måde at komme i gang på. På en retræte er der tid både til at få føling med sit eget indre og komme i kontakt med Gud. Mange bliver så glade for at være på retræte, at de tager regelmæssigt på retræte.

En retræte er en tid, hvor vi lægger alt andet til side for at samle al vores opmærksomhed om Gud for så helt som muligt at være til stede i fællesskabet med ham. Nogle holder retræte bare en enkelt dag. De fleste retræter varer en weekend eller en uge, nogle varer længere.

Nogle retræter er med individuel vejledning af hver enkelt deltager. Andre retræter har et fælles tema kombineret med tilbud om individuel vejledning. Der er altid lejlighed til samtale med retrætelederen, når der er behov for det. På en retræte kan der være morgen- og aftenandagt eller en kort gudstjeneste og lidt undervisning. Men ellers foregår retræten i stilhed, for at samtale ikke skal føre vores opmærksomhed bort fra Gud. Tiden bruges til meditation og til at opøve opmærksomhed overfor Gud, gerne også under ture i naturen.


Hvorfor tage på retræte?

Det er lidt ligesom at tage på ferie. Til daglig har vi i familien ofte ikke den tid til hinanden, som vi kunne ønske os. Derfor tager vi på ferie sammen.

På samme måde er det i forhold til Gud. Vi får ofte ikke den tid sammen med Gud, som vi har brug for. Derfor tager vi på retræte for i den tid fuldt og helt at hellige os fællesskabet med Gud og således blive mere åbne og opmærksomme overfor ham. Det styrker vort daglige fællesskab med Gud.

Nogle tager også på retræte, når de står overfor store beslutninger, for at få tid til fordybelse og eftertanke og til at lytte efter Guds vejledning.

Læs om mulighed for at komme på retræte under Lidt om mig selv og kontaktinfo eller på retræteportalen retræte.dk