Visualiserende meditation

Når vi mediterer over en begivenhed, hvor et menneske har oplevet et møde med Gud eller over en begivenhed fra Jesu liv eller nogle af hans lignelser, så bruger vi vor fantasi til at leve os ind i begivenheden. Nogle er gode til at se det for sig, som beretningen handler om, de er mest visuelle. Andre har lettere ved at høre, hvad personerne taler om, de er mest auditive. Andre igen har lettest ved at fornemme, hvad der sker og hvad det betyder, de er mest kinæstetiske. Det gælder om at leve os ind i begivenheden på den måde, som vi er bedst til det.

Når en gruppe mediterer over den samme bibelske beretning og bagefter taler med hinanden om, hvordan de har oplevet det, så er der sjældent nogle, som har oplevet det på nøjagtig samme måde. Det er helt i orden. For målet er ikke at få en dybere historisk indsigt i det, som skete dengang, men personlig indlevelse og spejling. Målet er at leve os ind begivenheden og lade den blive et spejl for vores eget liv med Gud og på den måde kaste lys over det. Derfor vil du måske opleve, at træk fra dit eget liv bliver flettet ind i begivenheden fra dengang. Når vi mediterer på denne måde, vil vi både opleve at få skænket en dybere indlevelse i begivenheden og en større indsigt i vort eget liv med Gud. Men stadig er det vigtigste nærværet hos Gud og åbenheden overfor ham.

Når du vil meditere på denne måde, så vælg først den bibelske historie, som du vil meditere over og beslut dig for, hvor længe du vil meditere. De fleste foretrækker 20-60 min. Mindre end 20 min. er for lidt til at komme ind i historien og mere end 60 min bliver trættende for de fleste. Det er godt at vælge tiden på forhånd og så holde fast ved den, selv om du løber ind i, at meditationen går i stå. Ellers risikerer du, at du aldrig lærer at overvinde de døde punkter.

Begynd din meditation med i en kort bøn til Gud at fortælle om din længsel efter at være til stede i fællesskabet med ham, og hvad du ønsker dig af ham i meditationen. Bed ham ved sin Helligånd lede dig gennem meditationen. Læs teksten igennem nogle gange, indtil du kan huske den nogenlunde udenad. Prøv derefter at se den første scene for dig eller at høre eller fornemme, hvad der sker. Giv dig god tid til at se/ lytte/ fornemme, gå først videre til næste scene, når der ikke kommer mere til dig. Det gør ikke spor, hvis du ikke bliver færdig med historien på den tid, som du har afsat. Du kan bare fortsætte med den ved din næste meditation, og du vil opleve, at du hurtigt genoplever det, som kom til dig ved den første meditation, og derefter er du parat til at gå videre.

Under meditationen skal du især være opmærksom på følgende:

  1. Hvad gør og siger Jesus eller hovedpersonen i historien?
  2. Hvordan oplever Jesus eller hovedpersonen i historien det, som sker?
  3. Hvor er du selv? Føler du trang til at identificere dig med en af de tilstedeværende personer eller er du tilskuer eller dukker du måske op som en helt ny person? Vi kan opleve os selv på alle tre måder.
    L
    æg mærke til den person, som du føler trang til at identificere dig med, og prøv bagefter at forstå, hvorfor?
  4. Hvad føler du? Hvad gør dig glad eller ked af det, tryg eller bange eller fremkalder andre følelser i dig under din meditation?

Når din stille lytten indad er til ende, er det godt at afslutte meditationen med en samtale med Gud om det, du har oplevet. Måske begynder samtalen allerede spontant undervejs.

Mange finder det gavnligt bagefter at føre en kort dagbog over meditationens forløb. Nar man ser tilbage og læser sine notater fra en længere række af meditationer, bliver nogle mønstre og sammenhænge ofte synlige, som giver en nyttig indsigt i en selv og ens relation til Gud og andre mennesker.

På den næste side følger en række meditationsoplæg.