Hvad er kristen meditation og hvorfor meditere?

Formålet med kristen meditation er med udelt opmærksomhed at være tilstede i det fællesskab med Gud, som Han har skænket os gennem Jesus Kristus. Kristen meditation er religiøs meditation styret af vor kristne tro. Den kaldes også stille bøn, indre bøn og ordløs bøn. Kristen meditation er personligt samvær med Gud, hvor vi ind imellem kan erfare hans personlige kærlighed meget dybt og intenst. Kristen meditation er samvær med Gud, hvor vi ind imellem kan opleve, at Gud vejleder os meget konkret og omsorgsfuldt. Kristen meditation er lyttende bøn. Kristen meditation kan lede ind i tilbedelse, kontemplation.

Kirkens tradition for meditation går tilbage til kirkens første århundreder. Jøder på Jesu tid brugte både at meditere over Bibelens ord og mediterende bøn. Det fortælles i evangelierne, at Jesus ofte tilbragte hele nætter i bøn til Gud, især inden han tog vigtige beslutninger. Ingen forestiller sig, at Jesus talte til Gud uden ophør fra aften til morgen. Formentlig har han lyttet efter Guds stemme i sit indre det meste af tiden.

De første erfaringer, mange gør med at bede til Gud, er at bede ham om noget. Men ordet bøn rummer meget mere, det dækker al personlig kontakt med Gud. Derfor taler vi også om takkebøn, lovprisningsbøn og tilbedelsesbøn. Men at bede er ikke alene at tale til Gud, bøn er samtale med Gud.

En samtale mellem mennesker er kun ægte, når vi også lytter til hinanden. Det samme gælder i forhold til Gud. Kristen meditation er lyttende bøn, gennem at lytte indad bliver vi bedre til at opfatte Guds vejledning. Men kristen meditation er mere end lyttende bøn.

Når vi har vor opmærksomhed rettet mod Gud, så er vi særligt åbne for at fornemme kontakt med ham og erfare os elskede af ham. Igen og igen har jeg bemærket, at mange mennesker har langt større behov for at fornemme kontakt med Gud, for at opleve, at "der er hul igennem", og erfare sig elskede af ham end for at få opfyldt mange af deres andre bønner.

Kristen meditation er også tilbedende bøn, kontemplation. Når vi erfarer os elskede af Gud, er det en helt uvilkårlig respons at elske ham igen ved at tilbede ham. Det kaldes kontemplation.

Det er ikke overraskende, at vort største behov er at erfare os elskede af Gud, for vi er jo skabte til personligt fællesskab med Gud, til gennem kontakten med ham og erfaringen af hans kærlighed at hente overskud og vejledning til det daglige liv.

Fordi vor personlige kontakt med Gud går gennem vort indre, vort hjerte, derfor fører kristen meditation også til, at vi får en voksende kontakt med vores indre liv og bliver mere hele mennesker i Gud.

Kristen meditation er først og sidst samvær og fællesskab med Gud med alt, hvad det rummer og giver os. Et samvær og fællesskab med Gud, som ikke bare har betydning for den tid, vi har sat af til at meditere i, men som efterhånden gør det lettere for os midt i dagens mange opgaver at være bevidste om Guds nærvær og være åbne for hans vejledning.

Jesus siger om os, at vi ikke er af denne verden, men vi er i denne verden (Joh. 17,14). Vi er forankrede i Gud, men vi lever i denne verden. Kristen meditation er ikke en indadvendt verdensflugt, men en søgen efter at leve forankret i Gud midt i denne verden. 

Jeg mediterer for med fuld opmærksomhed at være til stede i fællesskabet med Gud. Gennem samværet med ham og erfaringen af hans kærlighed henter jeg vejledning og overskud til det daglige liv.