Vor søgen efter identitet og en mening med livet

Hvem er jeg?

Hvorfor er jeg her, og hvad skal jeg bruge mit liv til? Hvor kommer vi fra, og hvad sker der med os, når dette liv er forbi?

Det ligger dybt i os ikke bare at spille den rolle, som vore omgivelser tildeler os, men at søge efter vores egen identitet og en mening med vores liv.

Mange prøver at bilde os ind, at meningen med vores liv er, at vi skal være gode produktive samfundsborgere og være forbrugere af materielle goder og gode oplevelser og således nyde livet. Og materielle goder og gode oplevelser kan da for en tid delvis fylde et indre tomrum. Men i længden kan det ikke opfylde vore længsler efter en dybere mening med vort liv. Og hvem kan finde sin identitet i bare at være produktionsdyr og forbruger? Hvis vi oplever os selv betydningsløse og vort liv meningsløst, så smuldrer livet, og efterhånden går vi menneskeligt til grunde.

Vi lever i et mobilt samfund med let adgang til informationer fra hele verden. Vi påvirkes af forskellige kulturer og stifter bekendtskab med forskellige religioners livsforståelse. Vi har mange valgmuligheder. Hvilke påvirkninger skal jeg lade mig præge af? Hvem skal jeg vælge at være? Hvilken identitet skal jeg vælge? Hvem er jeg i grunden?

Eller er min identitet og meningen med mit liv, ikke noget jeg skal vælge, men noget jeg skal opdage? Måske ved at se mig om efter, hvem der har brug for mig - brug for min omsorg og hjælp, min kærlighed?

Er der i et eller andet omfang en forud givet mening med mit liv, måske en mening, som i hovedtræk er fælles for os alle, som det gælder om at opdage? Er der en højere bestemmelse med mit liv, eller er jeg bare den, som jeg vælger at være?

Hvad er virkeligt?

Tæt forbundet med vor søgen efter identitet og livets mening er vor søgen efter at erkende virkeligheden i dens fulde udstrækning.

Vores opfattelse af virkeligheden er uundgåeligt afgrænset af vor personlige baggrund. Den præger vore synsvinkler på virkeligheden og bestemmer, hvad vi fokuserer på. Vi kan aldrig helt frigøre os fra disse begrænsninger, men gennem dialog med andre, som kommer fra en anden baggrund, kan vi få inspiration til at udvide vores egen horisont.

Vi opfatter vore omgivelser med vore sanser, men vi oplever også, at vore sanser kan bedrage os, det sete afhænger af øjnene, som ser det. Vi opfatter aldrig alt det, der sker omkring os. Og det er mere sandsynligt, at vi lægger mærke til det, vi forventer at se, end det vi ikke forventer at se. Vores opfattelse af virkeligheden farves af vor tro og vore forventninger.

Der er også meget i den fysiske virkelighed, vi ikke umiddelbart opfatter med vore sanser, men i høj grad mærker virkningen af som f.eks. tyngdekraften, magnetisme, radiobølger, radioaktiv stråling mm.

Vi forsker på livet løs ikke bare for at forbedre vores velfærd, men også af ren nysgerrighed, og fordi et større kendskab til virkeligheden får os til at føle os mere trygge og giver os en bedre forståelse af vore liv.

Når vi er sammen, kan vi opleve en kontakt med hinanden, som går udover det, vore sanser kan registrere. Og somme tider fornemmer vi, at vi får kontakt med en side af virkeligheden, som vi ikke kan se. Vi fornemmer, at der er mere mellem himmel og jord, end vi kan forstå og forklare. Er det indbildning, eller omgives vi af en usynlig åndelig virkelighed, som det er muligt at komme i kontakt med?

I dag er det muligt med en computer at konstruere en virtuel fantasiverden, og nogle bliver så opslugt at den, at deres evne til at skelne mellem fantasi og virkelighed svækkes. Den virtuelle fantasiverden har intet med den åndelige virkelighed at gøre. Den virtuelle verden er en illusion, som "dør" når der slukkes for strømmen. Men den åndelige virkelighed eksisterer uafhængig af os og påvirker os.

Som mange andre frygter jeg i lige høj grad at forvilde mig ind i illusionernes verden og at gå gennem livet blind for væsentlige dimensioner i virkeligheden.