Livets indhold og mening

For mig er fællesskabet med Gud det centrum i min tilværelse, som jeg søger at orientere mit liv ud fra, og som inspirerer mig til at træffe mine valg og påtage mig det ansvar, som bliver lagt hen til mig.

For mig er fællesskabet med Gud og erfaringen af hans kærlighed det fundament under mit liv, som giver mig lyst til at leve i genkærlighed til Gud og giver mig frimodighed og overskud til at leve i kærlighed til mine medmennesker. For mig er livet mening først og fremmest - som Jesus har formuleret det - at leve i kærlighed til Gud og i kærlighed til mine medmennesker.

For mig er livet med Gud og livet med mine medmennesker uløseligt forbundet. Hvis vi alene lader os opsluge af samværet med Gud, så ender vi med at blive selvcentrede og bare at søge Gud for vor egen nydelses skyld. Hvis vi alene er optaget af at have et godt forhold til vore medmennesker og tage os af dem, som har brug for vores omsorg, så vil vi hurtigt brænde ud. Vi har brug for at erfare Guds kærlighed til os for at få overskud og kraft til fortsat at være noget for andre. Vi har brug for at hente inspiration og vejledning hos Gud til at kunne erkende, hvad der er sand kærlighed i forholdet til vore medmennesker. Vi har brug for Guds tilgivelse, når vi lider nederlag og svigter vore medmennesker for ikke at blive desillusionerede og opgive at være noget for andre.  Der er en uundværlig sammenhæng mellem vort indre liv med Gud og vort ydre liv med hinanden. Det ene kan ikke undvære det andet, kun når der er balance, bliver vi hele mennesker.

En forudsætning for et meningsfyldt liv

Jesus har sagt to vise ord om det: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift." Og: "Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der giver afkald på sit liv, skal vinde det."

Hvis vi tror, at vi magter livet på egen hånd, hvis vi tror, at det vigtigste er selv at komme i centrum og få vore egne ønsker opfyldt om nødvendigt ved at skubbe andre til side, så vil vi i længden blive ensomme og komme endnu længere væk fra det fællesskab og den kærlighed, som vi dybest set længes allermest efter. Men søger vi først ind i Guds rige, søger vi at leve i fællesskab med Gud, og lader vi os fylde og præge af hans kærlighed, og henter vi vejledning og kraft hos ham til selv at leve i kærlighed til andre, så vil vi ofte opleve at blive mødt med taknemlighed, glæde og genkærlighed, så vil vi opleve, at vi får alt det andet i tilgift, at vore liv bliver fulde af indhold og glæde, bliver virkelig meningsfyldte.