Den ignatianske 30 dages retræte

Den ignatianske 30 dages retræte omfatter 4 afsnit:

1. Meditationer over Guds hensigt med livet og skabelsens godhed. Det ondes realitet og mit eget medansvar.
    Hvor er jeg i mit liv med Gud?

2. Meditationer over Jesu liv.
3. Meditationer over Jesu lidelse og død.
4. Meditationer over Jesu opstandelse.

Retrætens enkelte afsnit og indhold tilpasses efter den enkelte deltagers behov.

Retræten indledes ofte med refleksion over denne tekst af Ignatius af Loyola:
Livets grundlag og mening (hensigt)
"Gud har ud af kærlighed skabt os som frie mennesker, for at vi skal lovprise, ophøje og tjene ham, vores Herre og derigennem få et meningsfuldt liv. Det er vort livs bestemmelse.
Alle andre ting på jorden er skabt til gavn for os mennesker for at understøtte os i at opfylde vort livs bestemmelse.
Deraf følger, at vi skal bruge alle skabte ting i det omfang, de kan hjælpe os til at opfylde vort livs bestemmelse, og vi skal frigøre os fra dem, hvis de hindrer os deri.
Derfor er det nødvendigt, at vi forholder os uafhængigt i forhold til alle skabte ting, undtagen hvor vi er bundet af forpligtelser.
Det må for os ikke være et mål i sig selv, om vi er raske eller syge, om vi er rige eller fattige, opnår ære eller bliver vanæret, kommer til at leve længe eller kun får et kort liv osv. Det overordnede for os skal være, at vi opfylder vort livs bestemmelse at lovprise, ophøje og tjene Gud, vor Herre."

Retræten afsluttes ofte med meditation over denne bøn af Ignatius af Loyola:
"Herre, modtag og tag i din besiddelse al min frihed, min erindring, min forståelse og min vilje – ja alt hvad jeg ejer og har. Du, Herre, har givet mig det alt sammen. Nu giver jeg det tilbage til dig Herre. Det er alt sammen dit. Brug det alt sammen efter din vilje. Giv mig blot din kærlighed og nåde, det er nok for mig."

30 dages retræten som retræte i dagligdagen over 34 uger

Normalt gennemføres retræten i 30 dages stilhed, men det er muligt at tilpasse den, så den gennemføres som hjemmeretræte over 34 uger med ½-1 time i bøn og meditation 5-7 gange om ugen. Her er en udmærket vejledning på engelsk (og svensk) Online Retreat in Everyday Life. Hvis du vil bruge denne vejledning og samtidig gerne vil følge kirkeårets gang, skal du begynde midt i september (uge 38).

Online Retreat in Everyday Life inddeler retræten lidt anderledes:
1. Meditationer over Guds hensigt med livet og skabelsens godhed. Det ondes realitet og mit eget medansvar.
    Hvor er jeg i mit liv med Gud?
2. Meditationer over Guds frelsesplan gennem Jesus, hvordan svarer jeg på Guds invitation?
3. Meditationer over Jesu liv som rollemodel og kaldet til at efterfølge ham.
4. Meditationer over Jesu lidelse, død og opstandelse og vores vej frem.

Vejledning

Hvis du fornemmer, Gud vil, du skal gennemføre en hjemmeretræte, og du kan afse tid til den, så er du velkommen til at kontakte mig for nærmere vejledning. Retræten kan også opdeles og forkortes, men det største udbytte fås ved at gennemføre den samlet og i fuld udstrækning.
Jeg kan tilbyde ud fra egen og mange generationers åndelige erfaringer at vise dig den åndelige vej ind i et dybere fællesskab med Gud og ledsage dig som samtalepartner på den. Du går vejen og bruger dit hjertes øjne (Ef. 1,18) undervejs og gør dine egne åndelige erfaringer og drager dine egne slutninger ud fra dem.