At blive stille og nærværende

Stilhed

Når vi vil være sammen med andre mennesker, aftaler vi et mødested og tager derhen. For at kunne være sammen er vi nødt til at være på samme sted. Det er anderledes i forhold til Gud, Gud er nærværende overalt. Vi behøver ikke flytte os fysisk for at kunne være sammen med Gud, vi kan "nøjes" med at rette vor opmærksomhed mod Gud.

Når du er sammen med et andet menneske, har du måske oplevet, at dine tanker vandrer andre steder hen, du er nok fysisk til stede, men ikke mentalt, åndeligt, og den anden oplever dig fraværende. Nogle mennesker har en vidunderlig evne til altid at være nærværende og give andre deres fulde opmærksomhed. Vi kan alle lære at være mentalt nærværende hos det medmenneske, vi er sammen med. Vi kan også lære det i forhold til Gud, men det er sværere, fordi vi ikke kan se Gud.

Den første forudsætning er, at vi kan være uforstyrrede, at der er stilhed omkring os.

Nærværsøvelse

Dernæst findes der forskellige nærværsøvelser, som kan hjælpe os til at frigøre vor opmærksomhed fra det, som forinden har tiltrukket den, så vi lettere kan samle vor opmærksomhed om Gud. Det er ikke alle, som har brug for at begynde deres meditation med en nærværsøvelse, det kan også skifte fra dag til dag.

Det første skridt er at blive nærværende hos os selv. En meget brugt øvelse er at fokusere på de forskellige dele af vor krop for til sidst at rette vor opmærksomhed mod vort hjerte, der i alle åndelige traditioner opfattes som vort åndelige centrum og det sted i os, hvor vor virkelighed og den omgivende for os usynlige åndelige virkelighed berører hinanden. Begynd med at mærke dine fødder, mærke temperaturen i dem, og lad så din opmærksomhed vandre langsomt op ad dine ben op til din krop. Gør samme øvelse med dine hænder og arme. Lad din opmærksomhed vandre op i ansigtet og derfra videre gennem næsen ind i munden og videre ned i lungerne. Bliv opmærksom på din vejrtrækning og mærk, hvordan luften passerer hele vejen fra næsen ned i lungerne. Lad din opmærksomhed vandre roligt videre til dit hjerte. Mærk din hjerterytme, hvordan dit hjerte pumper blodet rundt i hele din krop. Lad denne nærværsøvelse vare ca. 5 min. Man kan afkorte den og nøjes med at fokusere på sin vejrtrækning og hjerterytme.

Der i dit hjerte, i dit indre centrum er Gud nærværende ved sin Helligånd. Når du er blevet nærværende i dig selv, er du parat til at være nærværende hos Gud.