Vintræet og grenene
Johannes 15.1-9


• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Læs lignelsen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.

• Se vintræet eller vinstokken for dig med dens mange sideranker med druer på. Den er et billede på Jesus og dig. Saften, som strømmer fra vinranken ud i siderankerne og gør dem frugtbare er et billede på Helligånden.

• Måske kan du også se Gud Fader som gartneren, der beskærer siderankerne, så de bærer mere frugt. Bed Gud vise dig, om der er noget i dit liv, som hæmmer dig i at bære frugt, og som han ønsker at "beskære" dig for.

• Lad hans ord bundfælde sig i dit sind: "Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt." Når du lever i fællesskab med Jesus, så gør han dit liv frugtbart. Se vinstokken og dens mange sideranker for dig. Kan du få øje på dig selv som en af rankerne?

• Se på frugterne, kan du fornemme, hvad frugterne symboliserer i dit liv? Bed Jesus vise dig, hvilke frugter han har kaldt frem i dit liv. Vær stille og giv ham tid til at vise dig det. Måske føler du trang til at tale med ham om dem og takke.

• Bed Jesus vise dig, om der er andre frugter, han ønsker at kalde frem i dit liv. Vær stille og giv ham tid til at vise dig det.

• Jesus siger: "Hvis I bliver i mig og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det." Når vore ønsker og bønner er inspireret af Jesu ord, så vil han opfylde vore bønner. – Lyt til dit hjerte, er der nogle frugter, du ønsker at bede Jesus om at skænke dig?

• "Som Faderen har elsket mig, således har jeg elsket jer, bliv i min kærlighed." – Afslut med at se Jesus for dig som vinstokken og dig selv som en sideranke og Gud Fader som gartneren. Måske kan du fornemme Gud Faders og Jesu kærlighed til dig i den måde, som han har gjort dig frugtbar på. Lad din meditation munde ud i et stille hvilen i Guds kærlighed.