Introduktion til de ledede bibelmeditationer

Når vi mediterer over et afsnit fra Bibelen, typisk en episode fra Jesu liv eller en af hans lignelser, så søger vi at opnå 3 ting:

 1. Vi søger at lytte os ind til, hvad Jesus, Guds Søn, vil lære os om Gud og vort forhold til ham.
 2. Vi spejler os selv og vort liv i den bibelske fortælling med bøn om, at Helligånden vil hjælpe os til at se os selv, som Gud ser os.
 3. Vi søger at samle al vor opmærksomhed om Gud eller Jesus og lade os drage helt ind i hans nærvær.

De tilskyndelser og spørgsmål, jeg har formuleret til de enkelte meditationer, har til hensigt at hjælpe til en dybere indlevelse i den bibelske fortælling og til samtidig at være opmærksom på, hvordan denne oplevelse påvirker dig, derfor er de bevidst holdt meget åbne. Jeg søger meget bevidst ikke at påvirke, hvordan du oplever den bibelske fortælling, men alene at hjælpe dig til en central indlevelse. Jeg foreslår dig, hvad du kan se for dig, men aldrig hvordan du skal se det. Det sidste vil Helligånden lede dig til. Mine tilskyndelser og spørgsmål er kun ment som en overgangsløsning, indtil du selv er blevet fortrolig med at meditere over en bibelsk fortælling og kan gøre det på egen hånd. Efterhånden vil du blive bedre i stand til at opfatte Helligåndens tilskyndelser i dit hjerte og skelne dem fra det, som kommer fra dig selv.

Når vi mediterer på denne måde over en bibelsk fortælling, vil vore meditationer blive indbyrdes meget forskellige farvet af vores eget liv. De vil ofte være kærligt afslørende, det gør dem så berigende. Vi søger i bibelmeditation ikke en dybere objektiv forståelse af, hvad der skete, dengang den bibelske fortælling blev til, men vi søger at gøre os selv lydhøre for Helligånden individuelle, personlige vejledning af os hver især gennem mødet med den bibelske fortælling.


Praktisk vejledning

Sæt dig godt og naturligt til rette. Indled med en nærværsøvelse, hvis du har brug for støtte til at falde til ro og blive nærværende.

Begynd din meditation med kort at fortælle Gud, hvad du længes efter, at han skal give dig gennem denne meditation. Når du beder konkret, er du mere opmærksom på at modtage det, du har bedt Gud om. Bed også Gud om at drage dig ind i fællesskabet med sig og hjælpe dig til at samle al din opmærksomhed om ham og vejlede din bibellæsning og din meditation ved sin Helligånd. Søg under hele meditationen at bevare bevidstheden om, at du er i Guds nærhed.

Læs det bibelstykke du vil meditere over nogle gange langsomt, indtil du kan huske det udenad.

Når det er en historie eller en lignelse, så prøv at se handlingen for dig eller høre, hvad personerne siger, eller fornemme betydningen af det, der sker. Det er forskelligt, hvordan vores indlevelsesevne fungerer. Nogle har let ved at se det for sig, andre ved at høre stemmer, og andre igen ved at leve sig intuitivt ind i historien. Giv dig tid og fasthold din opmærksomhed hos Gud, medens du venter på, at komme ind i historien.

Vær under meditationen opmærksom på følgende:

 1. Hvad gør eller siger Jesus eller hovedpersonen i historien?
 2. Hvad føler Jesus eller hovedpersonen i historien ved det, som sker?
  Hvis du har svært ved at finde ud af det, så spørg Jesus, han er jo hos dig!
 3. Hvor er du selv? Føler du trang til at identificere mig med en af de tilsteværende personer eller er du tilskuer eller dukker du måske op som en helt ny person eller…?
  Læg mærke til den person, du føler trang til at identificere dig med, og prøv bagefter at forstå hvorfor?
 4. Hvad føler du? Hvad gør dig glad eller ked af det, tryg eller bange eller fremkalder andre følelser i dig under din meditation?

Afslut din meditation med en samtale med Gud, Jesus eller Helligånden om det, du har oplevet under meditationen. Hvis du under meditationen har oplevet, at der skete en kobling mellem den bibelske historie og forhold i dit liv, så tal med Gud om dem, hvis du ikke allerede har gjort det under meditationen.

Efter meditationen, men først efter, noter kort hovedpunkterne i forløbet af din meditation. Nu er det tid til at overveje: Har den givet mig nye indsigter om Gud eller mig selv? Føler jeg derudfra en tilskyndelse til at ændre forhold i mit liv for at komme i bedre samklang med Gud? Det sker, at en enkelt meditation skænker en sådan klarhed, men oftest indfinder den sig først, når vi (under bøn om Helligåndens vejledning) efter en række meditationer læser alle noterne. Yderligere indsigt indfinder sig ofte gennem samtale med en åndelig vejleder.

Giv dig god tid under din meditation! Det vigtigste er ikke at nå gennem hele bibelstykket, historien eller lignelsen i løbet af den tid, du har til rådighed, men fordybelse! Bliver din opmærksomhed fastholdt ved begyndelsen af historien, så bliv ved den, indtil den ikke mere siger dig noget nyt eller taler til dine følelser, - og gå først da videre. Ved næste meditation fortsætter du bare derfra, hvor du nåede til sidste gang. Det er som regel let at genkalde sig forløbet af den sidste meditation og fortsætte derfra, hvor du slap.