(Lignelsen om den fortabte søn er så indholdsrig, at jeg har delt den i to meditationer)

Den fortabte søn I
Lukas 15,11-24.

• Indled med en kort bøn og fortæl Gud, hvad du ønsker dig af ham i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Vi er hos byens ansete storbonde, som alle havde tillid til og så op til og søgte råd hos. Han har to sønner. En dag kommer hans yngste søn og beder om at få sin forventede arv udbetalt. Han er mere interesseret i, hvad hans far kan give ham, end i at være hos sin far. Begynd med at se faderen for dig og hans yngste søn stående foran ham.


• Hvordan reagerer faderen på sin søns ønske om at få arven udbetalt og rejse hjemmefra? Hvad føler han mon?


• Hvad føler du? Oplever du dig selv som en distanceret tilskuer, eller føler du trang til at tage parti for faderen eller sønnen eller…? – Bed Gud vise dig, om du ligesom denne søn er mere interesseret i, hvad Gud kan give dig end i ham selv.


• Lad din opmærksomhed vandre over til den yngste søn. Hvorfor vil han væk fra sin far? Hvad føler han ved det? Er der situationer i dit eget liv, hvor du har haft de samme følelser?


• Følg sønnens vandring bort fra sin far. Hvordan oplever han livet i sus og dus med hurtige venner? Hvad føler han mon, er han glad ved det, eller måske splittet eller…?


• En dag er formuen er brugt op og festen forbi, og han må ud at søge efter arbejde.

Se ham sidde blandt svinene. Har han lyst til at gå hjem eller…?
Er der nogle af hans følelser, som er dig velkendte? Måske har du selv oplevet tilsvarende følelser i dit forhold til Gud?

• Hvilke overvejelser gør sønnen sig, da han endelig beslutter sig for at vende hjem til sin far? Hvad føler han ved det? Smerte, nederlag, glæde, frygt eller…?

Har du været i en lignende situation og måske oplevet tilsvarende følelser?

• Sønnen går hjem, hans far får øje på ham på lang afstand. Hvad føler hans far ved at se ham igen og omfavne ham? Hvad føler sønnen ved faderens modtagelse af ham? Prøv om du kan se deres ansigter og fornemme, hvad der rører sig i dem.


• Har du oplevet en situation i dit forhold til Gud, hvor du følte dig tilgivet og omfavnet af Gud på en tilsvarende måde? Eller er der en længsel i dig efter at komme til at opleve noget tilsvarende?


• Du kan enten slutte din meditation ved faderens omfavnelse af sønnen eller gå videre og se sønnen blive udstyret med familiens signetring og iført faderen bedste festdragt og fedekalven blive slagtet og festen begynde – og igen se, om scenerne "blander" sig med situationer fra dit eget liv og genspejler det.


• Afslut din meditation med en samtale med Gud om det, du har oplevet under meditationen og vær til sidst helt stille i Guds nærvær og lad dig omslutte af hans kærlighed.


Den fortabte søn II
Lukas 15,25-32.

• Indled med en kort bøn og fortæl Gud, hvad du ønsker dig af ham i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Begynd med scenen, hvor fedekalven bliver slagtet og festen begynder. Se situationen for dig. Se faderen og den yngste søn og alle de glade festdeltagere, hele landsbyen forsamlet for at fejre, at faderen har fået sin yngste søn hjem og freden, fællesskabet mellem dem er blevet genoprettet.


• Gå udenfor byen og prøv om du kan få øje på den ældste søn på vej hjem fra markarbejde. Hvordan ser omgivelserne ud, hvordan ser den ældste søn ud? Er han glad eller…?


• Følg den ældste søn og læg mærke til hans reaktion, da han når så langt hjem, at han kan høre, der er fest. Det havde hans far ikke sagt noget om, da han om morgenen gik på arbejde. Hvordan oplever han det? Påvirker det hans forhold til hans far?


• Har du oplevet noget tilsvarende i dit forhold til Gud, måske en situation hvor du følte dig udenfor den glæde, som Gud skænkede andre?


• Hvordan oplever du dig selv nu? Er du tilskuer til lignelsens handling, eller oplever du dig selv som en af personerne eller…?


• Da den ældste søn erfarer, hvad der er anledningen til festen, bliver han vred og vil ikke deltage. Prøv at se ham for dig og lev dig ind i hans følelser. Har du måske også oplevet dig tilsidesat af Gud og følt vrede eller bitterhed mod ham?


• Faderen går ud for kærligt at overtale sin ældste søn til at deltage i festen. Prøv at se faderen for dig sammen med den ældste søn. Hvad sker der imellem dem? Hvad føler de for hinanden?


• Den ældste søn beklager sig over, at faderen altid har krævet meget af ham og aldrig har vist ham omsorg. Vækker hans følelser genklang i dig?


• Den ældste søn vil stadig ikke være med og misundeligt sværter han sin lillebror til. Først af hans mund hører vi de værste detaljer om lillebrors liv – hvis de altså er sande? Læg mærke til, hvordan du oplever hans følelser


• Faderen vedbliver med kærligt at indbyde sin ældste søn til at glæde sig med ham over lillebrors hjemkomst og deltage i festen. Går han med ind? Prøv om du kan få kontakt med hans følelser og fornemme det?


• Afslut din meditation med en samtale med Gud om det, du har oplevet under meditationen og vær til sidst helt stille i Guds nærvær og lad dig omslutte af hans kærlighed.