Jesu fristelse i ørkenen
Matthæus 4,1-11

• Sæt dig godt tilrette… Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Se Jesus for dig i ørkenens ensomhed og prøv at fastholde din opmærksomhed på Jesus under hele meditationen. Han er søgt derud for uforstyrret at være sammen med Gud. Han faster for bedre at kunne samle al sin opmærksomhed om Gud. Oplever han, at Gud er ham nær? (Du kan evt. spørge ham, han er midt iblandt os!)


• Efter 40 dage i ørkenen kommer Djævelen og frister Jesus. - Måske kan du fornemme, hvordan Jesus oplever djævelen.


• "Hvis du er Guds Søn…" Djævelen prøver at få Jesus til at tvivle på, om han er Guds Søn, som det lige forinden var blev sagt ved hans dåb. -
Måske har du selv oplevet tvivl, hvor kom den fra?

• "Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene skal blive til brød." Jesus har fastet for bedre at kunne være opmærksom på Gud, han er sikkert blevet meget sulten. Umiddelbart lyder djævelens forslag fornuftigt, så kunne Jesus blive mæt og tillige få afprøvet, om han virkelig er Guds Søn med guddommelige evner. - Men Jesus afviser det med ordene: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund." Der er en tid til at spise og en tid til at lytte til Gud og tro hans ord. -
Måske har du selv oplevet tilsvarende prioriteringskonflikter.

• Djævelen registrerer Jesu tro på Guds ord om, at han er Guds Søn, og angriber ham lynhurtigt fra den modsatte side. "Hvis du er Guds Søn, så styrt dig i alles påsyn ned fra templet tinde i tillid til Guds løfte om, at hans engle vil gribe dig." Vil det ikke være et under, som vil få alle til at tro på Jesus? Og hvis han ikke tør, tror han så virkelig på Guds løfter? Men Jesus afviser at sætte Gud på prøve. -
Måske har du selv oplevet en lignende fristelse, f.eks. til at tænke: Hvis Gud ikke opfylder min bøn, så vil jeg ikke tro på ham.

• Til sidst stiller djævelen Jesus i et fristende valg: "Jeg vil give dig alle verdens riger og herlighed, hvis du vil tilbede mig." Djævelen lover Jesus magt ære og succes, hvis han følger hans vej. Og Gud, hvad lover Gud? Jesus er allerede klar over, at hvis han følger Guds vej, vil det føre til afvisning og henrettelse. -
Måske har du stået i tilsvarende valg mellem det, du havde mest lyst til og det, som du inderst inde vidste, at du skulle gøre?

• Du kan afslutte din meditation med en samtale med Jesus om de fristelser, som du er blevet opmærksom på i dit eget liv, eller du kan rette din opmærksomhed mod Jesus alene og lade dig omslutte af hans kærlighed.