Kvinden i farisæerens hus
Lukas 7,36-50

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Begynd med at se Jesus for dig, som han ligger til bords sammen med farisæerne i Simeons hus. Måske har Jesus prædiket ved synagogegudstjenesten og er efter gudstjenesten blev indbudt til middag af synagogeforstanderskabet (menighedsrådet). Hvordan er stemningen? Hvordan er Jesus tilpas? Hvordan er farisæernes indstilling til Jesus?


• Når du nogen tid har været opmærksom på Jesus, så prøv om du kan få øje på kvinden, der kommer for at salve Jesus. Formentlig er det Maria Magdalene, som stammende fra landsbyen Magdala, men var blevet prostitueret. Hun blev brugt i det skjulte og åbenlyst foragtet af det gode borgerskab, især af de fromme farisæere.


• Hvorfor vil Maria salve Jesus?, og hvordan har hun det, da hun træder ind i farisæerens hus? Se Maria gå hen til Jesus, alle ligger til bords med hovedet hvilende på den venstre arm, derfor kan hun kun komme til Jesu fødder.


• Hvornår opdager farisæerne Maria, da hun kommer ind eller først, da hun står ved Jesu fødder? Hvordan reagerer de på hendes komme? Hvornår opdager Jesus Maria, og hvordan reagerer han? Hvordan påvirker det Maria?


• Kan du fornemme, hvor du selv er, og hvad du selv føler ved situationen? Føler du trang til at identificere dig med en af de omtalte personer, eller oplever du dig selv som en ikke omtalt bi-person eller?


• Se Maria stående ved Jesu fødder. Ser Jesus på hende? Hun begynder at græde og åbner sit hår (en skamløshed efter datidens opfattelse) for at tørre Jesu fødder. Hun salver hans fødder, muligvis fordi hun ikke kan nå hans hoved, med kostbar olie. Hvad føler hun ved at gøre det?


• Hvordan oplever Jesus det? Hvordan reagerer farisæerne? (Husk, det er din indre oplevelse, der har betydning, måske er den lidt anderledes end det, der står i bibelteksten).


• Jesus opfatter omgående farisæernes reaktion og fortæller den lille lignelse om de to skyldnere og minder Simeon om hans forbeholdne og kølige modtagelse af ham. Heroverfor fremhæver Jesus Marias åbenlyse kærlighed og taknemlighed overfor ham. – Se og hør så meget som du kan.


• Hvad sker der? Hvordan reagerer farisæerne på Jesus ord og holdning? – Hvordan reagerer Maria?


• Jesus siger om Maria: "Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt."  Prøv om du kan høre Jesus sige det og fornemme, hvad han mener med det. – Hvad oplever og føler du selv ved at høre det?


• Hør Jesus sige til Maria, som han har sagt til mange andre og også vil sige til dig og mig: "Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!"


• Afslut din meditation med en samtale med Jesus om det, som du har oplevet i meditationen og forbliv i hans nærhed og lad din opmærksomhed hvile på ham.