Kvinden grebet i ægteskabsbrud
Johannes 8,1-11


• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Jesus er på tempelpladsen omgivet af en stor skare mennesker, som han underviser. Omkring tempelpladsen var der skyggefulde søjlegange, hvor skriftkloge (bibelkyndige) ofte underviste i Guds ord. Her blev der også fældet dom i mange retssager. Jødernes Bibel (vores Gamle Testamente) var for dem både religiøs vejledning og retsplejelov – ligesom Koranen er der for muslimerne.


• Se Jesus for dig, som han sidder og underviser i søjlegangene. Måske kan du se for sig, hvordan han ser ud? Måske kan du høre, hvad han underviser om?


• Pludselig afbrydes Jesus af nogle mennesker, der kommer slæbende med en kvinde. Hun er gift, men er blevet grebet i at have sex med en anden mand. I Moseloven står der, at en mand eller kvinde, der begår ægteskabsbrud, skal stenes til døde. – Jesus var kendt og berygtet for at være barmhjertig og tilgivende overfor dem, der havde forsyndet sig. Men denne kvinde var han vel nødt til at dømme til døden efter Moseloven?

Se situationen for dig, Jesus – kvinden – hendes dommere. Betragt kvinden, hvordan ser hun ud? – Måske har du selv engang oplevet en situation, hvor andre fordømte dig? Eller været med til at fordømme en anden?

• Hvor ser du selv? Er du en tilskuer, eller føler du trang til at identificere dig med kvinden eller en af hendes dommere eller?


• Jesus svarer ikke på anklagerne mod kvinden, men bøjer sig ned og skriver med fingeren på jorden. – Efter nogen tid siger Jesus: Den af jer, som er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Jesus medgiver, at hun skal dømmes til døden ifølge Moseloven, men kun den, der selv er uden synd, har ret til at henrette hende.


• Se Jesus – kvinden – hendes dommere for dig, da Jesus har fældet sin dom? Hvad føler de – hvordan reagerer de?


• Jesus undlader at se på dem, han bøjer sig atter ned og skriver på jorden. Ingen vover at begynde på henrettelsen, alle lader stenene falde og lister væk. – Da kvinden er alene med Jesus, siger han: Heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd fra nu af ikke mere. – Se Jesus og kvinden for dig. Hvor er du selv nu? Hvad føler du?


• Afslut meditationen med en samtale med Jesus om de følelser og tanker, der er kommet op i dig. Derefter kan du lade din meditation munde ud i et stille samvær med Jesus, hvor du hviler i hans tilgivende og beskyttende kærlighed.