Stormen på søen
Markus 4,35-41

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Jesus er hos os nu – sammen med ham vil vi se tilbage på, hvad der skete dengang, og i vore hjerter stille lytte efter, hvad han vil lære os hver især gennem det.


• Jesus har for en stor folkeskare forkyndt om Guds Rige, om at Gud vil gribe ind og tage magten blandt mennesker og dæmme op for det onde og velsigne dem. Jesus havde opmuntret dem til at tro Gud, have tillid til Gud. Folk havde lyttet opmærksomt til Jesus.


• Derefter besluttede Jesus sammen med sine disciple at sejle over til den anden side af Genesaret sø, en sejltur, der normalt tog en god time.


• Prøv om du kan se Jesus for dig, hvor han stiger om bord i båden sammen med nogle af sine disciple. Hvordan er disciplenes humør? Hvordan har Jesus det?


• Disciplene sætter sejlet, og Jesus lægger sig til at sove. Efter nogen tid blæser en storm uventet op. Disciplene tager sejlet ned og begynder at slide med årene, og de bliver bange. Jesus sover stadig trygt. Prøv at se dem for dig.


• Måske har du også været ude for, at der er blæst en storm op i dit liv? Uventet er du kommet ud for modgang. Måske har du også oplevet det som om Gud sov?


• De angste disciple vækker Jesus: "Mester, er du ligeglad med, at vi går under?" – Fortæl Gud om det, som piner dig og måske gør dig bange.


• Jesus rejser sig og får stormen og bølgerne til at lægge sig. Prøv at se Jesus og disciplene for dig, da storm og bølger falder til ro. – Hvor er du selv? Oplever du dig selv som en udenforstående betragter, eller føler du dig som en af disciplene eller…?


• Jesus ser på disciplene og spørger dem: "Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?" Se Jesus for dig, da han siger således til disciplene. – Se nøje på Jesus og prøv at fornemme, om han også vil sige noget til dig nu. –  Tal med Jesus om det, du har oplevet under meditationen.


• Vær til sidst stille i Guds nærvær og lad dig omslutte af hans kærlighed og vær opmærksom på, om du fornemmer tryghed og fred i hans nærvær.