Den kanaánæiske kvinde, som udholdende bad for sin datter 
Matthæus 15,21-28

• Sæt dig godt tilrette… Indled med en kort bøn.
Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.

• Se Jesus for dig, han er sammen med sine disciple vandret over grænsen til Libanon.

• Der bliver Jesus opsøgt af en kvinde fra den oprindelige kana'anæiske befolkning. Hun beder ham om at hjælpe hendes datter, som hun formoder besat af en dæmon. – Se Jesus for dig, hvordan oplever han hendes bøn?

• Jesus ignorerer hende, men hun bliver udholdende ved med at bede om hjælp til sin datter. Måske kan du kan du leve dig ind i hendes situation og fornemme, hvordan hun oplever Jesu tavshed?

• Disciplene vil have Jesus til at opfylde hendes bøn for at få fred for hende, men Jesus afviser at hjælpe hendes datter, fordi hun ikke er jøde. Lidt ydmygende sammenligner Jesus hende med en lille hund, idet han siger: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde."

• Se Jesus, disciplene og kvinden for dig. Måske kan du fornemme, hvordan hun oplever Jesu gentagne afvisning? - Hvordan oplever du selv situationen, hvad føler du?

• Trods Jesu afvisning giver kvinden ikke op, men svarer: Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. – Hvordan har hun følt den vedvarende afvisning? Har hun oplevet håbløshed eller desperation eller tro eller?

• Endelig svarer Jesus hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og underet sker, hendes datter bliver rask.

• Se Jesus for dig. Måske kan du fornemme, hvilke tanker og følelser, der er gået gennem ham i mødet med kvinden?

• Du kan lade din meditation munde ud i en samtale med Jesus om de tanker og følelser, denne beretning har kaldt frem i dig, eller du kan bare forblive i Jesu nærhed og lade din opmærksomhed hvile på ham.