Peters underfulde fiskefangst
Lukas 5,1-11


• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Jesus er som sikkert mange gange før tidligt om morgenen gået ned til fiskerlejet i Kapernaum for at undervise dem om Gud. Fiskerne er lige kommet i land efter nattens fiskeri og er nu ved at sortere fangsten og ordne deres garn. – Prøv at se det for dit indre blik, se Genesaret sø for dig med fiskerlejet. – Se fiskerne for dig i gang med at ordne deres garn. Har de fanget noget? Arbejder de ivrigt, er de veloplagte og glade, eller arbejder de langsomt, er de trætte og modløse?


• Prøv at få øje på Jesus! Hvordan ser han ud? Hvad taler Jesus om til fiskerne? Hvad siger han om Gud? – Hvordan tager de imod det?


• Hvor er du selv. Er du en neutral iagttager, eller føler du sympati for nogle af de tilstedeværende, måske ligefrem lyst til at identificere dig med Jesus eller en af fiskerne eller disciplene eller er du med som dig selv, er du på en måde blevet samtidig med dem? Eller…


• Som tiden går kommer der stadig flere derhen, og deres opmærksomhed fanges af Jesus. Til sidst trænges de om ham, så de bagerste hverken kan se eller høre ham. For at få lidt afstand til de mange mennesker sætter Jesus sig op i fiskeren Simon Peters båd og beder ham stage båden nogle meter ud, så alle kan se og høre. Prøv at se Jesus for dig siddende i Peters båd, hvad taler han om?  Peter har intet fanget, han er komme hjem med tom båd. Hvordan påvirker Jesu forkyndelse Peter, hvordan ser Peter ud? Opmuntret – glad – trist – skeptisk – eller…


• Pludselig holder Jesus inde med sin undervisning og opfordrer Peter til igen at sejle ud og fiske. Men alle fiskere vidste, at han havde de ikke fanget noget om natten, så var det endnu mere håbløst om dagen. – Alligevel indvilliger Peter i at gøre: "Mester på dit ord vil jeg kaste garnene ud." – Er Peter ivrig for at komme ud, håber han, at han nu vil fange noget, eller er han håbløs og modstræbende? Sejler han ud i tro til Jesus eller for at vise Jesus, at nok kan han snakke om Gud, men fiskeri har han ikke forstand på?


• Hvor er du nu? Er du tilskuer, eller sejler du ud med Jesus og Peter eller… Hvem føler du mest lyst til at identificere dig med?


• Da sker underet: Fiskene går i nettet som aldrig nogensinde før. Kan du se det for dig? Hvordan påvirker det Peter og hans bror Andreas? Hvordan reagerer de? Kan du få et glimt af Jesu ansigt, hvad udtrykker det? – Hvor oplever du dig selv? Hvad føler du ved underet?


• Peter og Andreas får hjælp fra vennerne Jakob og Johannes i en anden båd. Langsomt sejler de tungt lastede både ind i fiskerlejet. Kan du se det for dig? Kan du fornemme, hvilken tanker og følelser, der går gennem Peter, medens han venter på at båden kommer i land?


• Da de er kommet i land, falder Peter rædselsslagen på knæ for Jesus og beder ham: "Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand." Hvorfor vil Peter have Jesus på afstand? Hvilke tanker og følelser går gennem ham lige nu? – Hvor oplever du dig selv nu?


• Hvordan ser Jesu på Peter, der ligger på knæ foran ham. Kan du tyde Jesu ansigtsudtryk? Jesus siger til Peter: "Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker." – Bevar Jesu ord til Peter i dit hjerte, måske kan de hjælpe dig til at fornemme, hvad Jesus vil sige til dig?


• Du kan afslutte din meditation med en samtale med Jesus om den tjeneste, han har kaldt dig til – og/ eller du kan lade din meditation munde ud i et stille nærvær hos Jesus, hvor du betragter ham med en kærlighedsfyldt opmærksomhed og åbner dit hjerte for hans kærlighed til dig.