Lignelsen om den gældbundne tjener
Matthæus 18,21-35

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Se Jesus og apostlene for dig. Måske sidder de og taler sammen, måske er de undervejs. – Da spørger Peter Jesus, hvor mange gange han skal være parat til at tilgive en, der har forsyndet sig imod ham? Jødisk tradition foreskrev 3 gange, men Peter foreslog selv 7 gange, for han vidste, at Jesus lægger meget stor vægt på, at vi tilgiver hinanden. 7 gange er det ok?


• Men Jesus svarer 77 gange! Måske kan du fornemme, hvordan disciplene reagerer? Måske kan du få øje på dig selv eller nogen, du kender blandt disciplene?


• Da Jesus fornemmer disciplenes reaktion, fortæller han lignelsen om kongen og hans to tjenere. Den første tjener, som måske er kongens finansminister, skylder kongen 10000 talenter, det svarer omtrent til årsindkomsten i en by med 100.000 indbyggere. Efter datidens skik og brug kræver kongen, at al hans ejendom inkl. koner og børn skal sælges, og han selv skal sættes i gældsfængsel, indtil familien har betalt resten af hans gæld – hvad den aldrig vil kunne.


• Prøv at se kongen og tjeneren for dig, da han falder på knæ og beder om at få udsættelse, så vil han betale – et totalt desperat og urealistisk løfte.


• Kongen vælger i stedet at tilgive ham og eftergive ham hans gæld. Se igen kongen og tjeneren for dig.


• Kort efter møder den tilgivne og gældfri tjener en medtjener, som skylder ham 100 denarer, det svarer til 0,0005 promille af det beløb, han selv lige havde fået eftergivet. Hans medtjener beder ham om udsættelse, så vil han betale, og det er bestemt ikke et urealistisk løfte. Men tjeneren har ikke i det mindste ladet sig smitte af kongens tilgivende sind. Han vælger i stedet omgående at lade sin medtjener fængsle for at lægge pres på hans familie til at hjælpe med tilbagebetalingen af gælden. –

Se de to tjenere for dig, måske minder deres ansigter om nogen, du kender.

• Kongen erfarer om sin tjeners utilgivende sind og trækker sin tilgivelse tilbage og giver sin tjener den samme behandling, som han lige har givet sin medtjener.


• Afslut din meditation med at samle din opmærksomhed om Gud. Måske mindes du, hvor du selv har erfaret hans tilgivende kærlighed. Måske bliver du mindet om en, der har brug for, at du rækker Guds tilgivelse videre til ham.