(Det er en anden meditation end den, som du tidligere har set)

Fadervor
Matthæus 6.9-13


• Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Vor Far, du som er i himlene. – Der findes blandt mennesker mange billeder af Gud, også nogle meget skræmmende. Jesus beskriver Gud som den allerbedste Far, vi kan forestille os. Fortæl Gud, hvad betyder det for dig, at Han er som den allerbedste Far?


• Helliget blive dit navn. – Guds navn er Jahve, som betyder den levende, og Far. Guds navn bliver holdt helligt, når vi gennem vor omtale af Gud og vor måde at leve på giver andre et sandt billede af Gud, som opmuntrer dem til at tro ham. Bed Gud vise dig, hvordan du bedst kan holde hans navn helligt.


• Komme dit rige. – Næsten alle Jesu lignelser handler om Guds rige (kan også oversættes: Guds herredømme). Jesus kom for at etablere Guds rige iblandt os her på jord. Fortæl Gud, hvad det betyder for dig at leve i hans rige under hans herredømme. Bed Gud om det, som du har brug for til at kunne leve mere helhjertet i Guds rige og kunne inspirere og opmuntre andre til også at gøre det.


• Ske din vilje. – Fortæl Gud, hvad det betyder for dig, at hans vilje sker i dit liv og bed Gud om det, som du har brug for til at blive bedre til at gøre Guds vilje.


• Som i himlen således også på jorden. – Denne tilføjelse knytter sig til de 3 foregående bønner, som fra hver sin synsvinkel handler om det samme, nemlig at Gud må få mere og mere indflydelse på os, hans eget navn til ære og til gavn og glæde for os selv og  vore medmennesker.


• Giv os i dag vor daglige brød. – Det er en bøn om, at vi i dag og hver dag i vort liv må få det, som vi behøver for at kunne leve, og at vi engang også må få del i det himmelske måltid i det evige liv. Tak Gud for det, som Han har givet dig, og bed Gud om det, som du mangler.


• Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere. – Jesus knytter bønnen om Guds tilgivelse sammen med vor villighed til at tilgive hinanden. Hvis vi ikke vil tilgive hinanden, kan vi ikke tro og modtage Guds tilgivelse. Bed Gud om tilgivelse for det, som tynger din samvittighed, og bed Gud om hjælp til at kunne tilgive dem, som du er vred eller bitter på.


• Led os ikke ind i fristelse. – Ordet for fristelse og prøvelse er det samme på Jesu sprog. Formentlig skal bønnen forstås således: Lad ikke de prøvelser, som møder mig, blive til fristelser, lad mig ikke falde i fristelse. Bed Gud vise dig, hvad der er mulige fristelser i dit liv, og bed ham om styrke til at modstå dem.


• Men fri os fra det onde. – Bønnen hænger tæt sammen med den foregående. Jesus lærer ikke kun at bede Gud om at forebygge, at vi falder i fristelse, men også at bede Gud om at fri/ frelse os fra det onde, som har fået indflydelse på os. Bed Gud vise dig, om der er noget ondt, som har fået indflydelse på dig, og bed Gud om at fri dig fra det.


• For dit er riget og magten og æren i al evighed! – Vi søger desværre ofte at få magt over hinanden og at konkurrere om andres opmærksomhed. Men Gud har sat os til at være hinandens brødre og søstre og til sammen at give Gud opmærksomhed (ære) og respektere, at Gud er Herren, ham tilkommer al magt. Overvej til afslutning, hvad det betyder for dig, at Gud tilkommer herredømmet, magten og æren.