Jesus og den lamme i Kapernaum
Markus 2,1-12

• Sæt dig godt tilrette… Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Se den lamme for dig båret af 4 venner. Hvordan ser han ud, tror han, det nytter noget at opsøge Jesus? Er han glad for vennernes kreative omsorg? Hvordan oplever han det at blive sænket ned for fødderne af Jesus?


• Hvor er du nu, er du mest tilbøjelig til at identificere dig med den lamme eller en af vennerne eller en tilskuer eller…?


• Jesus ser deres tro, deres tillid, og siger: "Søn, dine synder tilgives dig." Dengang blev sygdom af de fleste ansat for at være Guds straf for synd. Jesus afviste det, men måske begynder han med at forsikre den lamme om, at Gud tilgiver ham, for at give den lamme tro på, at Gud tværtimod vil ham det godt.

Hvordan oplever den lamme Jesu forsikring om Guds tilgivelse? Tror han den, og er han glad og forventningsfuld, håber han, at mere følger efter – eller er han lidt skuffet?

• Farisæerne protesterede tavs, fordi syge efter deres opfattelse var straffede af Gud og ikke kunne gøre sig håb om Guds tilgivelse. Derfor behøvede andre heller ikke have omsorg for dem.

Men Jesus fornemmer deres tavse protest og siger: "Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå?" – Det største er Guds tilgivelse, men det nemmeste at kontrollere er, om den lamme bliver helbredt.

• Jesus helbreder den lamme ved at tilskynde ham til at handle som om han var rask. Tror han det, er det mon en overvindelse for den lamme at forsøge at rejse sig op? Hvordan oplever den lamme det, da han mærker, at han også er helbredt?


• Afslut din meditation med en samtale med Gud/ Jesus om det, du har oplevet under meditationen. Hvis du under meditationen blev mindet om dit eget behov for, at Jesus helbreder noget i dit liv, som er lammet, så tal med ham om det og bed ham om den hjælp, du længes efter.