Jesus og den lamme ved Bethesda dam
Johannes 5.1-14,
Johannes 5.1-14

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Se Jesus ankomme til Betesda dam ledsaget af sine disciple. Fokuser på Jesus og lad fra ham din opmærksom vandre til omgivelserne. Måske kan du fornemme, hvordan Jesus og omgivelserne ser ud?


• Hvorfor går Jesus ikke bare forbi, hvad vil han ved Betesda dam?


• Kan du se den lamme mand og måske nogle af de andre syge for dit indre blik? – Nogle har ligget der længe og håbet på, at det næste gang var dem, der blev helbredt. Hvad føler den lamme mon, skuffelse eller håb eller…?

Hvilke følelser vækker den lammes situation i dig? - Måske minder hans situation dig om situationer fra dit eget liv, hvor du oplevede vanskeligheder?

• Der er både raske og syge ved dammen. Er du tilbøjelig til at identificere dig med nogen af dem? Eller ser du det udefra som tilskuer?


• Se Jesus og den lamme for dig, da Jesus går hen til den lamme og spørger ham: "Vil du være rask?" – Hvorfor spørger Jesus, om han vil være rask?


• Den lamme svarer: "Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig!" – Hvad føler han ved Jesu spørgsmål? Oplever han det som et tilbud om hjælp eller?


• Hvorfor siger han ikke bare ja til, at han gerne vil være rask? – Længes han efter at blive rask? Eller har han vænnet sig til situationen og andres omsorg? Frygter han måske for som rask at skulle klare sig selv? Eller…?


• Prøv at se Jesus og den syge for dig. Er den lamme glad for Jesu nærvær?


• Hvor oplever du dig selv nu?


• Jesus siger til ham: "Rejs dig, tag din båre og gå!" – Hvordan oplever den lamme det? Bliver han glad for at blive helbredt? Giv dig god tid til at mærke efter, hvordan den førhen lamme, men nu helbredte oplever det.


• Da den helbredte lamme er på vej hjem helbredt, bliver han straks mistænkeliggjort. Først oplever han Guds underfulde indgriben og så andres mistænkeliggørelse, hvordan påvirker det ham?


• Da han bagefter møder Jesus igen, siger Jesus til ham: "Nu er du blevet rask; synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre." – Hvorfor siger Jesus det?


• Afslut din meditation med en samtale med Gud/ Jesus om det, du har oplevet under meditationen. Hvis du under meditationen blev mindet om dit eget behov for, at Jesus helbreder noget i dit liv, som er lammet, så tal med ham om det og bed ham om den hjælp, du længes efter og om mod til at tage imod det..