Bespeisningen af de fem tusind i ørkenen
Johannes 6,2-14


• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Jesus er på vandring fra by til by for at forkynde om Guds rige, om en fremtid i fællesskab med Gud for alle. Samtidig helbredte Jesus mange syge. Derfor kunne mange ikke få nok af Jesus, de fulgte ham gennem øde områder fra by til by uden at tænke på at få noget at spise og drikke, så opslugte var de af Jesus. Undervejs mellem to byer gør Jesus holdt, og da han vender sig om og ser den store skare, som stadig følger ham, så siger ham til sine disciple: "Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?"


• Kan du se situationen for dig? De mange tusind mennesker > disciplene > Jesus? – Er du selv til stede, kan du få øje på dig selv?


• Andreas siger til Jesus: "Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?" – Kan du se hans ansigt for dig eller fornemme klangen i hans stemme? Er han opgivende eller forventningsfuld? Har han måske forventninger til, at Jesus vil gøre noget?


• De fem brød og de to fisk bliver bragt til Jesus. Han beder bordbøn og takker Gud for det, de trods alt har, selv om det er helt utilstrækkeligt. – Hvordan oplever disciplene det? Føler de taknemlighed til Gud for den smule, de trods alt har til deling? – Hvordan oplever du selv det? Ville du ligesom Jesus have bedt bordbøn og takket Gud, når der slet ikke er nok til alle?


• Jesus rækker kurven med de fem brød og de to fisk til en af disciplene og beder ham begynde at dele ud – dele fem brød og to fisk ud til fem tusind!!! – Hvilke tanker gør disciplene sig – hvilke tanker ville du have gjort dig?


• Da de deler ud i lydighed mod Jesu ord sker underet: Kurven med brød bliver aldrig tom, uanset hvor mange brød de tager op af den. Og kurven med fisk bliver heller ikke tom, uanset hvor mange, der får en fisk. – Hvordan reagerer disciplene? 


• Hvor er du nu? Er du en af disciplene, eller en af dem, der får et brød og en fisk? Hvordan føles det? - - -


• Da alle er blevet mætte, siger Jesus til sine disciple, at de skal samle resterne sammen, så intet går til spilde, og nu fylder resterne fra de fem brød og to fisk hele tolv kurve. – Hvem skal mon have resterne, hvem skal de dele Guds velsignelse med?


• Overfor dem, som oplevede den underfulde bespisning, peger Jesus på et endnu større under: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste." – "Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid."


• Som det daglige brød er nødvendigt for at vor krop kan leve, således er Jesus nødvendig for at vi kan få fællesskab og evigt liv med Gud. – Som det daglige brød nærer vor krop og holder den i live på denne jord, således nærer Jesus vort liv med Gud og giver os det fællesskab med Gud, som overlever døden og bliver fortsat og fuldkomment i det evige liv. – I nadveren har Jesus gjort brødet til et konkret udtryk for vort fortsatte fællesskab med ham og gennem ham med Gud. Nadveren er det tætteste vi kan komme på Jesus i dette liv. Her giver han sig selv til os som livets brød.


• Lad din opmærksomhed hvile hos Jesus, og lad han ord fylde dit sind: Jeg er livets brød.