Jesu forklarelse på Tabors bjerg
Matthæus 17.1-8.

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Vi skal i dag følges med Jesus op på Tabors bjerg, som ligger mellem Nazareth og Genesareth sø. Det er 562 m. højt og minder mest af alt om et kæmpe muldvarpeskud. Måske kan du fornemme eller se Jesus og hans 3 nærmeste venner for dig, som de vandrer op ad Tabors bjerg i store cirkler rundt om bjerget.


• Mennesker har altid følt, at når vi trækker os bort fra de mange daglige opgaver, der fanger vor opmærksomhed, og går op i bjergene, så har vi nemmere ved at komme i kontakt med Gud, så kommer vi Gud en smule nærmere. Lukas fortæller, at Jesus gik op på Tabors bjerg for at bede.


• Da Jesus og de 3 disciple er kommet op på Tabors bjerg, går Jesus lidt væk fra dem for at bede. Prøv at se Jesus for dig i bøn til Gud oppe på Tabors bjerg. – Hvor er du selv nu? Iagttager du Jesus sammen med disciplene, eller er du hos Jesus eller…? – Måske kan du fornemme, hvad Jesus taler med Gud om?


• Medens Jesus er sammen med Gud i bøn omstråles han at et voksende lys, som næsten skjuler ham for disciplene. Gud bor i et utilgængeligt lys, hedder det i Bibelen. – Vi oplever, at mørket skjuler, og lyset afslører det, som det falder på. – Men Guds lys falder ikke på Jesus, Gud lys udgår fra Jesus! Kan du skimte Jesus for sig, som han udstråler Guds lys og afspejler Guds herlighed?


• Over Jesus viser sig en lysende, glødende sky, et gammelt symbol på Helligånden, på Guds nærvær. Og en stemme høres, som siger: "Han er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Hør ham!" – Kan du også høre stemmen i dit indre? Han er min elskede søn. – Hvor oplever du, at du er selv nu? …


• Kristne har til alle tider talt om det uskabte lys, som ikke udgår fra noget skabt, men fra Gud selv, og om lyset fra Tabors bjerg, som Jesus udstrålede. Gennem bøn og meditation har de søgt Guds nærhed i håb om at komme til at genspejle bare en smule af det guddommelige lys. I meditation har de fæstnet blikket på Jesus i bøn på Tabors bjerg omstrålet af det guddommelige lys – som vi gør det nu…


• Disciplene ville gerne bygge hytter på Tabors bjerg og forblive med Jesus der i det guddommelige lys. Men de oplever, at synet forsvinder, og Jesus følges med dem ned ad Tabors bjerg tilbage til den daglige virkelighed – og alligevel til en anden virkelighed, for de havde med deres øjne og hjerter set det guddommelige lys, som får alt til at se anderledes ud.


• Lad din opmærksomhed hvile på Jesus, måske kan du se ham gå ned fra Tabors bjerg for at være sammen med mennesker – for at være tilstede også midt i din dagligdag.