Lazarus' opvækkelse
Johannes 11,17-44

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Martha, Maria og Lazarus var Jesu venner, formentlig i trediverne ligesom Jesus. En dag blev Lazarus alvorligt syg, og hans søstre frygtede for hans liv og sendte bud efter Jesus, for at han skulle komme og nedkalde Guds livgivende kraft over Lazarus, så han blev rask. – Men Jesus var i den anden ende af landet, og inden sendebuddet fandt ham, og Jesus nåede frem, døde Lazarus. – Han søstre begravede ham efter jødisk skik i en klippehule og satte en sten for graven og sørgede fortvivlet.


• Da Jesus ledsaget af sine disciple kom til Betania, havde Lazarus allerede været død i 4 dage. Prøv at se Jesus for dig på vej ind i en lille jødisk landsby, hvor alle kender alle, og de fleste er i familie med hinanden. Hvordan ser Jesus ud?  Hvordan bliver han modtaget?


• Omgående er der en, som løber hen til søstrene og fortæller, at Jesus endelig er kommet. – Martha skynder sig af sted for at møde Jesus. Prøv om du kan se Jesus og Martha for dit indre blik. Betragt først Jesus og derefter Martha. Hun siger til Jesus: "Herre, havde du været her, var min bror ikke død." Havde Jesus bare været der i tide, havde han kunnet helbrede Lazarus. Kan du fornemme Marthas følelser? Er hun opgivende eller brydes håbløshed og håb i hendes sind eller… "Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig," føjer Martha til. Hvad håber hun på, at Jesus vil bede Gud om?


• Måske har du selv alt for tidligt mistet en, du holdt af, eller stået i en situation, hvor noget gik så smerteligt anderledes, end du håbede og havde bedt om. Måske har du selv haft de samme følelser som Martha. "Herre, havde du bare været her…" Havde du bare hørt mig…


• "Din bror skal opstå," lover Jesus. "Jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag," svarer Martha. Og Jesus bekræfter det: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han en dør." Lad Jesu ord klinge i dit sind: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han en dør."  Gentag dem sagte for dig selv: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han en dør."


• "Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø," føjer Jesus til. De døde er kun døde for os, de er ikke døde for Gud.


• Maria kommer til og gentager Marthas beklagelse: "Herre, hvad du været her…" – De tager Jesus med hen til Lazarus' grav. – Prøv at se dem for dig på vej til graven fulgt af Jesu disciple og en skare fra landsbyen. – Hvordan oplever du dig selv? Er du tilskuer eller med i skaren eller en af disciplene eller…


• Jesus forlanger, at graven skal åbnes. Men Martha protesterer: "Herre han stinker allerede." Fornemmer hun, hvad Jesus vil? Hvorfor protesterer hun? Ønsker hun ikke Lazarus tilbage eller kæmper hun med sin tvivl eller…


• Da graven er blevet åbnet, råber Jesus: "Lazarus, kom herud!" Ekkoet runger mellem klipperne – Kan du høre det og se det for dig? Der bliver dødstille, alle holder vejret spændt, hvad vil der nu ske?


• Da kommer den døde Lazarus ud af graven, levende.


• Lad Jesu ord give ekko i dit sind: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han en dør."


• Du kan afslutte din meditation med at tale med ham om det, som lige nu ligger dig på hjerte eller bare tilbede ham ud fra dit hjertes dyb.