Zebedæussønnernes ønske
Matthæus 20,20-28

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.

• Se Jesus for dig, han er ved at forlade Galilæa for sammen med sine apostle at vandre op til Jerusalem.

• Jakob og Johannes mor kommer og beder Jesus om, hendes sønner må få en fortrinsstilling som hans nærmeste og mest betroede medarbejdere både her og i evigheden. Prøv at se scenen for: Jesus, Jakob og Johannes mor, hendes sønner og de øvrige apostle. Hvad sker der?

• Hvor er du selv? Er der nogen af personerne, som du forstår særlig godt og har lyst til at identificere dig med? – Mindes du måske en situation, hvor du selv har haft lyst til at bede Jesus om en fortrinsstilling?

• Jesus spørger Jakob og Johannes, om de kan drikke det samme bæger som han, dvs. udholde de samme kampe og den samme lidelse som han? – De svarer ja.
Hvilke følelser og tanker kalder Jesu spørgsmål frem i dig? – Mindes du en situation, hvor du oplevede, at det kostede dig noget at leve som kristen?

• Jesus kan ikke love dem nogen fortrinsstilling frem for andre, men han lover dem, at de må være fælles med ham om alting, også om kampe og lidelser.

• Jesus peger på, hvordan det desværre ofte er blandt mennesker i samfundet og på arbejdspladsen: Selvhævdelse og magtkampe.- Overfor det stiller Jesus sin egen væremåde som et modbillede: Jeg, Menneskesønnen, er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange!

• Hvilket billede af Jesus kalder disse ord frem for dit indre blik? Bliv ved det en tid og tilbed Jesus eller tal med ham om det, som ligger dig på hjerte.