Jesus i Getsemane have
Matthæus 26.36-46


• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Jesus og disciplene har fejret påskefest, Jesus har indstiftet nadveren. Han har forudsagt, at alle disciplene vil svigte ham og benægte, at de nogensinde har haft noget med ham at gøre. Nu går de ud til Gethsemane have udenfor Jerusalem, hvor de som så mange andre bor i telt under påskefesten.


• Prøv at se Gethsemane have for dig, det er en gammel olivenlund. Det er aften og næsten mørkt. Se Jesus og disciplene komme til Gethsemane have. Hvad taler de om, hvordan er stemningen?


• Jesus ved, hvad der venter ham, han vil bruge ventetiden til bøn. Han beder apostlene om også at bede. Jesus vælger at bede alene og går lidt væk fra apostlene. – Prøv at se Jesus for dig, som han ligger på jorden i bøn til Gud. Hvordan er han til mode? Hvad føler han?


• Hvor er du selv? Føler du trang til at identificere dig med en af apostlene eller med Jesus eller er du tilstede som dig selv som tilskuer eller…?


• "Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi." Jesus beder Gud om at slippe for at lide og dø. Giv dig tid til at fornemme, hvordan Jesus har det.


• Jesus går tilbage til apostlene og opdager, at de var blevet trætte af at bede og er faldet i søvn. Hvad mon han føler ved det? Føler han sig måske svigtet eller…?


• Igen beder Jesus med de samme ord om at slippe for at lide og dø. Men samtidig giver han sin tilslutning til, at Gud må lade det ske, som er bedst i hans øjne. Giv dig igen tid til at fornemme, hvordan Jesus har det?


• Vækker Jesu bøn erindringer i dig om, at du har været eller er i en tilsvarende situation, hvor du ønsker et, men fornemmer, at Gud vil noget andet af dig?


• Hvis det er tilfældet, så prøv at tale med Jesus om det og spørg ham, hvordan det var for ham at sige til Gud: Ske ikke min vilje, men din vilje.


• Bliv hos Jesus i Gethsemane have og lad din meditation munde ud i en samtale med Jesus i dit hjerte om det, som han har gjort for dig, da han sagde ja til at bære korset – og om de kors du måske oplever er lagt på dig i dit liv.