Maria Magdalene ved Jesu grav
Johannes 20.(1)11-18.

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Maria går sammen med andre kvinder ud til Jesu grav tidligt søndag morgen (jødisk hverdag) for at færdiggøre Jesu begravelse. De finder graven åben og tom og ser i et syn engle, som siger, at Jesus lever. De henter Peter og Johannes, som konstaterer, at graven er tom, men hvor er Jesus? Alle går hjem undtagen Maria, der bliver ved graven.


• Tag dig tid til at se Maria stående ude ved Jesu grav. Maria havde været prostitueret, forstødt af sin familie og foragtet af alle. Jesus havde vist hende kærlighed og respekt, hun havde fulgtes med Jesus og hans disciple gennem længere tid. Nu var Jesus der ikke mere, og hun ventede ikke, at han ville opstå. – Prøv om du kan leve dig ind i, hvordan Maria har følt sig til mode ude ved Jesu grav. Måske har du selv oplevet et tab, som giver dig associationer til Marias situation. Måske tabet af en, du havde kær, måske oplevelsen af at Jesus blev borte for dig. Undlad intellektuelt at konstruere en forbindelse, men vær åben for de følelser, som kommer op i dig.


• Hvor er du selv henne? Iagttager du måske medfølende Maria eller føler du trang til at identificere dig med hende?


• Maria ser to engle i graven, der spørger hende, hvorfor hun græder. Engle er Guds sendebud, men de bringer ikke Jesus tilbage til hende. Hvordan oplever hun det?


• Da nærmer Jesus sig bagfra, Maria vender sig om og ser ham, men kender ham ikke. Han spørger hende som englene, hvorfor hun græder. I hendes bevidsthed er Jesus stadig død, hun spørger efter hans lig som det sidste kære minde. Hvordan oplever Maria mon denne kontakt med Jesus.


• Hvordan oplever du selv det? Måske har du selv været i en vanskelig situation, hvor Jesus var dig nær uden du opdagede det. Hvilke følelser kalder det frem i dig?


• Jesus kalder Maria ved navn. Han kender hende og vil kendes ved hende, og hun opdager, hvem den fremmede er. Prøv at se Maria for dig i det øjeblik, hvor hun genkender Jesus og vil kaste sig i armene på ham. Hvordan har hun det?


• Jesus er der, men han er anderledes end før. Han er hende nær, hun har kontakt med ham, men hun kan ikke fastholde ham. – Du kan lade din meditation slutte her, hvor Maria genkender Jesus og sammen med hende blive i tilbedelse hos Jesus.


• Eller du kan følges med Maria tilbage til de andre disciple og være åben for, hvad der måtte komme til dig af følelser og associationer.