Jesus følges med to disciple til Emmaus og åbenbarer sig for dem der
Lukas 24.13-32

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Se de to disciple for dig på vej hjem fra Jerusalem til Emmaus. De har mistet Jesus og ser ikke mere noget fremtidshåb uden ham. Prøv om du kan fornemme deres følelser. Måske har du også ind imellem for en tid oplevet at "miste" Jesus.


• Se Jesus indhente dem for at følges med dem. Se Jesus for dig. Hvor er du selv?


• De to disciple ser Jesus, men genkender ham ikke. Hvorfor genkender de ham mon ikke?


• Jesus får dem til at tale om det, der trykker dem, de letter deres hjerter for ham og fortæller om deres skuffelse over Jesu korsfæstelse. Alt var gået anderledes, end de havde forventet. Derfor har de mistet troen på, at Jesus var den lovede frelser.


• Måske vækker disciplenes skuffelse erindringer i dig om skuffelser, som har anfægtet din tro på Jesus? Hvis ja, så fortæl Jesus om det.


• Da disciplene har talt ud, svarer Jesus dem bl.a. ud fra Bibelen. Måske kan du fornemme, hvad han siger til dem? Måske har Jesus også et svar på dine skuffelser og din smerte.


• Disciplene fornemmer det opmuntrende og trosstyrkende at lytte Jesus, og de overtaler ham til at blive hos dem, selv om de stadig ikke har genkendt ham. Måske kan du fornemme disciplenes følelser?


• Se Jesus og disciplene sætte sig til bord. Jesus tager brødet og beder bordbøn, som han havde gjort det så mange gange før. I det øjeblik genkender de ham. Lad din opmærksomhed glide fra Jesus og til disciplene og tilbage til Jesus og søg at fornemme så meget af situationen som muligt.


• Måske vækker situationen erindringer i dig om situationer i dit liv, hvor du har oplevet, at Jesus på en særlig måde gav sig til kende for dig og velsignede dig? Spørg ham evt. hvordan han fremover ønsker at få lov til at drage dig nærmere ind i fællesskabet med sig.


• Når du er færdig med at tale med Jesus derom, så afslut din meditation med at lade din opmærksomhed hvile på Jesus og glæd dig over, at han er hos dig.