Jesus og fornægteren Peter
Johannes 21,1-19

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Vi er i tiden efter Jesu opstandelse. Disciplene har set Jesus flere gange og er overbeviste om, at han virkelig er opstået. De er vendt tilbage til Galilæa. Peter og nogle af de andre disciple har som så mange gange før været ude at fiske om natten, men ingenting fanget. – Prøv at se disciplene for dig i båden på vej ind sikkert skuffede over deres forgæves arbejde.


• Da de kommer ind, står der en person ved bredden, som sender dem ud at fiske igen på et bestemt sted, og denne gang får de nettet fyldt af fisk.


• Johannes er første af disciplene, der bliver klar over, at det må Jesus, som står inde ved bredden. Det var jo nøjagtig det samme, der skete dengang Jesus kaldte ham og Peter til at blive hans disciple.


• Kan du se Peter for dig, da han forstår, at det er Jesus? Det hviler stadig som en skygge over ham, at da Jesus blev korsfæstet, så lod han ham alene. Og tre gange havde han fornægtet, at han nogensinde havde kendt Jesus, skønt han kort forinden havde erklæret, at han elskede Jesus højere end de andre disciple og var rede til at dø med ham. Måske kan du også fornemme Peters følelser ved at skulle møde Jesus?


• Da de er kommet i land ser de, at Jesus har tændt bål og er ved at stege fisk. Prøv at se Jesus og disciplene sidde omkring bålet i morgenlyset. Se på Jesus, hvordan ser han ud? Siger han noget? – Kan du få øje på dig selv? Er der måske en af disciplene, som du føler trang til at identificere dig med?


• Da de har siddet et stykke tid om bålet og spist sammen, spørger Jesus Peter: "Simon Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre gør?" Hvordan oplever Peter Jesu spørgsmål? – Hvordan oplever du det? Kan du måske fornemme, hvad der rører sig i Jesus? Er der varme i hans stemme eller…?

 Peter svarer: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Hvad føler Peter mon, da han svarer Jesus? – Hvordan oplever du Peters svar? Hvordan vil du selv svare?
 Da siger Jesus til Peter: "Vær hyrde for mine får." – Kan du fornemme, om Peter har oplevet denne opgave som en byrde eller en tillidserklæring? – Hvordan oplever du det? Fornemmer du, at Jesus også beder dig om at påtage dig en tjeneste for ham?

• Tre gange spørger Jesus Peter, om han elsker ham, og tre gange erklærer Peter, at han elsker Jesus, og tre gange overdrager Jesus Peter tjenesten med at være hyrde for hans får, dvs. være menighedens leder.

 Og til sidst forudsiger Jesus, at tjenesten som menighedens leder vil komme til at koste ham livet, han vil ende som martyr.

• Afslut din meditation med en samtale med Jesus om den tjeneste, han kalder dig til i din familie, på dit arbejde eller i andre sammenhænge – og du kan lade din meditation munde ud i et stille nærvær hos Jesus, hvor du betragter ham med en kærlighedsfyldt opmærksomhed og åbner dit hjerte for hans kærlighed til dig.