Johannesevangeliet 10,11-30 (i uddrag)
Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.
Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.
Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre.«
Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« Atter samlede jøderne sten op for at stene ham.

• Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Læs Jesu ord langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske dem.


• Begynd din meditation med at se Jesus for dig. Han er omgivet af sine disciple og af farisæere, som er afvisende overfor ham. Stående
mellem venner og fjender fortæller han sin lignelse om den gode hyrde.


• Oprindelig havde Israels folk været et nomadefolk, dvs. der var hyrder i hver eneste familie, og på Jesu tid er stadig rigtig mange hyrder. Så alle ved, hvor stor betydning hyrden har for sine dyr. Alle kender også salme 23 om Gud Herren som sit folks omsorgsfulde hyrde. På den baggrund fortæller Jesus om sig selv som den gode hyrde, den guddommelige hyrde, der ikke tænker på sig selv, men gerne ofrer sit liv for at beskytte sine dyr mod glubske ulves angreb. – Se Jesus for dig som den gode hyrde, se indtrængende på ham. Hvordan er han klædt, hvad er han udstyret med?


• Jesus er den gode hyrde, der holder de glubske ulve borte. Måske kan du få øje på nogle af ulvene. Kan du se, hvem eller hvad ulvene symboliserer? Måske noget kendt fra dit eget liv?


• Hvor er du selv? Kan du få øje på dig selv? Står du hos Jesus beskyttet af ham, eller er nogle af ulvene trængt ind mellem ham og dig? Eller er du en af dem, Jesus fortæller lignelsen til? Eller…


• Jesus fortæller videre, at han som den gode hyrde kender hver enkelt af sine får personligt, og de kender ham og følger ham tillidsfuldt. Se på Jesus, hvordan leder han sine får?


• Hvor er du selv nu? Er du blandt de får, der følger Jesus? Eller er du et andet sted?


• Er der områder i dit liv, hvor du særlig har brug for, at Jesus leder dig? – Bed ham om at gøre det.


• Når du ser flokken af får, som følger Jesus, genkender du måske nogle af de andre får? Måske nogle, som det vil være godt for dig at følges med for bedre at kunne følge Jesus?


• Jesus siger: "Mine får hører min røst og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd." – Lad disse ord fylde dit hjerte og gennemtrænge dit sind.


• Afslut din meditation med en samtale med Jesus om dit forhold til ham, eller lad den munde ud i, at du forbliver nærværende hos ham med en kærlighedsfyldt opmærksomhed.