De betroede talenter
Matthæus 25,14-30

Indled med en kort bøn. Fortæl Gud, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.

• Himmeriget, Guds rige er der, hvor mennesker lever i fællesskab med Gud og lader sig lede og præge af Guds kærlighed. – Gud har i dåben kaldt os ind i sit rige. Gud omslutter os med sin kærlighed, vi betyder så meget for Gud, at han betror os opgaver, som han også giver os indsigt og styrke til at kunne løse. Det er gennem os mennesker, at Gud vil styre og udvikle denne verden til fælles bedste. Vi er Guds hænder her i verden.

• Begynd med at se situationen for dig: Herren, der er et billede på Gud, kalder sine tjenere til sig og betror dem at løse forskellige opgaver symboliseret ved forskellige beløb, de skal forvalte. Prøv om du kan se herrens ansigt, hvordan ser han ud? Hvordan er han overfor sine tjenere?

• Jesus fortæller om 3 tjenere, de er blot eksempler, der er mange flere. Prøv om du kan se tjenerne. Er de glade for de opgaver, de har fået betroet? - Hvor er du selv? Oplever du dig som en af tjenerne, eller…?

• Hvis du oplever dig selv som en af tjenerne, hvilke opgaver, tror du, at du har fået betroet?

• Herren rejser, og to tjenerne giver sig i kast med deres opgaver, men den tredje undlader at bruge de muligheder, hans herre har betroet ham. Hvad holder ham tilbage fra at gå i gang med de opgaver, han har fået betroet? – Er det måske manglende selvtillid eller manglende tillid til sin herre eller…?

• Hvis du oplever dig selv som en af de tjenerne, der går i gang med opgaverne, så læg mærke til, om der dukker situationer fra dit liv op for dit indre blik?

• Tal med Gud eller Jesus om det, der dukker op i dit hjerte, vær åben for, at han måske ønsker at sige noget til dig derom.

• Efter lang tid kommer herren igen til tjenerne, det er et billede på vort møde med Jesus og Gud ved vor livsafslutning. Jesus kalder os til sig og lytter til, hvad vi hver især har at fortælle om vores liv, hvilken frugt, vi oplever, at det har båret. Prøv at se Jesus for dig, hvordan er han?

• Kalder Jesus også dig hen til sig? Hvad siger han til dig?

• Lad din opmærksomhed blive hos Jesus og lad din meditation munde ud i en samtale med ham.